Informacje


EKO-FUTURA Sp. z o.o. powstała w Łodzi w 1996 roku. Wyzwaniem, które nas zainspirowało było przekonanie, iż przyszłość należy do ekologii - ochrony środowiska, a więc także ochrony człowieka w środowisku pracy i życia. Byliśmy przekonani, że działania i regulacje prawne w tym zakresie podejmowane na zachodzie Europy dotrą do Polski szybciej, niż się ówcześnie uważało. Podjęliśmy przygotowania, aby w zakresie bezpieczeństwa chemicznego zgromadzić zespół najlepszych ekspertów i stworzyć firmę konsultingową, która mogłaby stać się profesjonalnym doradcą dla przedsiębiorstw szeroko rozumianej branży chemicznej w Polsce.

Od ponad 10 lat zajmujemy się doradztwem, szkoleniem i opracowywaniem dokumentacji związanej z produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznymi oraz preparatów i wyrobów zawierających chemikalia. Nasza oferta obejmuje:
 1. Opracowywanie, tłumaczenie, aktualizacja i monitorowanie treści kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, również środków ochrony roślin,
 2. Przygotowywanie oznakowania opakowań, etykiet ostrzegawczych oraz dokumentów transportowych,
 3. Wydawanie ekspertyz i opinii, prowadzenie konsultacji w zakresie bezpieczeństwa chemicznego,
 4. Organizacja szkoleń: ogólnopolskich seminariów otwartych i indywidualnych szkoleń dla firm w obszarze przepisów regulujących obrót i stosowanie chemikaliów, w tym również na temat rozporządzenia REACH, w ramach Centrum Szkoleń Specjalistycznych EKOFUTURA,
 5. Organizacja badań laboratoryjnych (w laboratoriach GLP),
 6. Pakiet BHP dla firmy branży chemicznej,
 7. Od marca 2008r. w porozumieniu z Politechniką Krakowską i Wyższą Szkołą im. Włodkowica w Płocku rozpoczynamy studia podyplomowe: "Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH".
 8. Doradzamy i pomagamy w wypełnieniu obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH:
  1. jako strona trzecia,
  2. jako dostawca szkoleń specjalistycznych,
  3. jako doradca, wspomagający w przeprowadzeniu procesu rejestracji i utworzenia niezbędnej dokumentacji,
  4. jako zewnętrzny konsultant wspomagający w wykonaniu oceny przygotowania firmy do REACH i kompleksowej oceny gospodarki chemikaliami,
  5. jako doradca w przepływie informacji w łańcuchu dostaw, pomagamy w przygotowaniu kart charakterystyki i ich aktualizacji, scenariuszy narażenia, Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego, dossier rejestracyjnego.

Do grona współpracujących z nami ekspertów należą m.in. polscy i europejscy konsultanci tworzonych regulacji prawnych obowiązujących w tym zakresie (w tym rozporządzenia REACH) oraz specjaliści z urzędów i instytucji powołanych w krajach Unii Europejskiej do nadzorowania problematyki kontroli obrotu chemikaliami. Najlepsi eksperci z ośrodków naukowych, instytucji i dużych firm, których stawiamy do Państwa dyspozycji - dają rękojmię kompetencji i profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów.

EKO-FUTURA współpracuje, w różnym zakresie z ponad 600 polskimi oraz działającymi w Polsce międzynarodowymi przedsiębiorstwami z branży chemicznej i branż stosujących chemikalia, oferując kompleksową usługę w zakresie przygotowania firm do wypełniania obowiązków nałożonych przez REACH i przepisy krajowe.

Nasze podejście do rozwiązywania problemów oparte jest na profesjonalnym łączeniu znajomości międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych, procedur, wymogów i standardów ze zrozumieniem wymagań rynku, potrzeb i oczekiwań naszych partnerów.

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |