Home > Podyplomowe > Specjalizacja BHP > Zaoczne > Łódź > Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Łódź - Łódzkie

Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSMiB-Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą umiejętności i uprawnienia do wykonywania pracy pracownika służby bhp (zgodnie z § 4 ust. 2 Rozp. RM z 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp – Dz. U. Nr 109 poz. 704 (z późn. zmianami) oraz zgodnie z nowym Rozp. RM 2 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 246 poz. 2468 w sprawie służby bhp). Zakres wiedzy i umiejętności nabytych podczas studiów dotyczy całokształtu zagadnień występujących w zakładach pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy i środowiskiem.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą umiejętności i uprawnienia do wykonywania pracy pracownika służby bhp (zgodnie z § 4 ust. 2 Rozp. RM z 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp – Dz. U. Nr 109 poz. 704 (z późn. zmianami) oraz zgodnie z nowym Rozp. RM 2 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 246 poz. 2468 w sprawie służby bhp). Zakres wiedzy i umiejętności nabytych podczas studiów dotyczy całokształtu zagadnień występujących w zakładach pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy i środowiskiem. Niezbędne dokumenty: -odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów, -podanie do Rektora WSMiB (formularz do pobrania w dziekanacie WSMiB) -kwestionariusz osobowy -2 fotografie w formacie legitymacyjnym -kserokopia dowodu osobistego (obu stron)
 • Tutuł uzyskany
  Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie testowe poszczególnych bloków tematycznych oraz napisanie pracy końcowej. Absolwenci studiów otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych WSMiB w zakresie: “Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

   Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych:


        Zajęcia prowadzone są w różnych formach i przy użyciu różnych metod dydaktycznych uzależnionych od właściwości problematyki, będącej przedmiotem zajęć i celów dydaktycznych. Podstawowymi formami są: wykład, ćwiczenia, seminarium.

   Program studiów:

      * Higiena pracy
      * Organizacja ochrony pracy – regulacje prawne
      * Fizjologia i ergonomia pracy
      * Psychologia pracy
      * Toksykologia przemysłowa
      * Epidemiologia
      * Bezpieczeństwo pracy
      * Ocena ryzyka
      * Ochrona środowiska
      * Ochrona przeciwpożarowa
      * Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w procesie pracy
      * Metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy
      * Metody i formy pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy
      * Wypadki i choroby zawodowe
      * Pomoc przedlekarska
      * Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

  Opieka naukowa: dr Sławomir Krauze.

  Wykładowcy:

  Zajęcia prowadzą doświadczeni i sprawdzeni specjaliści zajmujący się zawodowo przedstawioną w programie problematyką. Są nimi pracownicy zaplecza naukowo-badawczego przemysłu, rzeczoznawcy, IMP, PIP, PŁ, przemysłowej służby zdrowia, straży pożarnej.

  Organizacja studiów:

        studia trwają 2 semestry (240 godzin dydakt.), są realizowane w systemie zaocznym (zjazdy odbywają się co 2 tygodnie)

  Miejsce realizacji zajęć:

        siedziba Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi, ul. Klaretyńska 9 (osiedle Teofilów, w pobliżu ulic: Traktorowa-Rojna).


Inne informacje związane z Specjalizacja BHP

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |