Home > Studia I Stopnia > Kulturoznawstwo > Dzienne > Olsztyn > Studia I Stopnia - Animacja Kultury - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

Studia I Stopnia - Animacja Kultury - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem OWSIIZ-Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Animacja Kultury - Dzienne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli animatorów kulturowych oraz do wykonywania zawodów związanych z komunikacją społeczną.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek: Kulturoznawstwo
  Specjalność: Animacja Kultury


      * Absolwenci wykazywać się będą: dobrym przygotowaniem z zakresu historii, teorii i filozofii kultury a także komunikacji społecznej, public relations i szeroko rozumianej kultury języka, umiejętnościami opisu, diagnozowania i aksjologizacji, wiedzą pozwalającą określać zasady funkcjonowania i rolę kultury w społeczeństwie demokratycznym, dobrą orientacją w zakresie kultury europejskiej, ogólnopolskiej, a przede wszystkim regionalnej, posiadali wiedzę o specyficznej sferze kontaktów przedsiębiorstw i organizacji z otoczeniem, opinią publiczną oraz mediami, Obszary zatrudnienia absolwentów to zarówno instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, jak i prasa, radio, telewizja oraz inne instytucje prowadzące działalność komunikacyjną: organizacje samorządowe, lokalne.

  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe, jak: animacja społeczno-kulturowa, podstawy prawne i organizacyjne oświaty, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, pedagogika czasu wolnego, animacja grup młodzieżowych, technika pracy umysłowej, techniczne środki animacji, terapia sztuką, animacja działań lokalnych, dialog kultur, kultura w rozwoju regionalnym i lokalnym, menedżer kultury - zarządzanie personelem, programy Unii Europejskiej dla kultury, warsztaty.

Inne informacje związane z Kulturoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |