Edytorstwo Tekstów - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Edytorstwo Tekstów - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Celem studium jest przygotowanie do pracy redakcyjnej i naukowej przyszłych edytorów i tekstologów. Słuchacz zapozna się z pełnym spektrum wydań dzieł literackich (od popularnonaukowego po edycję krytyczną), podstawowymi pojęciami z zakresu edytorstwa i tekstologii, rozwojem tych dyscyplin oraz nowymi technologiami. Nabędzie również umiejętności w zakresie komputerowego przetwarzania i składania tekstów. Studium zapewni przygotowanie merytoryczne i profesjonalne kompetencje związane z szeroko pojętym edytorstwem i tekstologią.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Słuchacze studiów podyplomowych zostaną przygotowani do wykonywania prac wydawniczych i redakcyjnych, zarówno w organach naukowych, jak i wydawnictwach oraz instytucjach innego typu. Kompetencje edytora opierają się o podbudowę teoretyczną (podstawy dziedziny, jej historia i najnowsze tendencje) uzmysławiającą wagę typografii w wydaniu i zależność interpretacji od edycji. Ponadto zajęcia praktyczne przygotują absolwenta studium do samodzielnej edycji konkretnych tekstów. Zdobyte kwalifikacje praktyczne i wiedza teoretyczna mogą zostać wykorzystane w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, a także instytucjach zajmujących się analizą danych.

  Absolwent studium będzie mógł pełnić obowiązki redaktora, korektora czy zajmować się formalnym i merytorycznym przygotowaniem tekstu do druku bądź tradycyjnym lub komputerowym gromadzeniem i przetwarzaniem danych. Będzie przygotowany zarówno do edycji dzieł literackich (dawnych i współczesnych), jak i książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych czy czasopism.
 • Szczegółowe informacje
  PRZEDMIOTY
  Wstęp do tekstologii i edytorstwa
  Tekstologia i edytorstwo
  Podstawy poligrafii i drukarstwa
  Zasady ortografii i interpunkcji polskiej
  Zasady ortografii i interpunkcji polskiej
  Kultura języka i jej zastosowanie w edytorstwie
  Korekta i praca z tekstem
  Edytorstwo źródeł
  Edytorstwo źródeł
  Edytorstwo dzieł literatury dawnej
  Edytorstwo dzieł literatury XX wieku
  Redakcja naukowa i techniczna
  Nowoczesne techniki publikacji
  Komputerowe przetwarzanie tekstów
  Praktyki w wydawnictwie
  Marketing i ekonomia wydawnicza
  Prawo autorskie
  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Dziennikarstwo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |