Home > Podyplomowe > Pomoc Weterynaryjna > Zaoczne > Olsztyn > Studium Specjalizacyjne Chorób Psów i Kotów - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

Studium Specjalizacyjne Chorób Psów i Kotów - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studium Specjalizacyjne Chorób Psów i Kotów - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  • Czas trwania studiów w zakresie specjalizacji - 6 semestrów
  • Ukończenie studiów podyplomowych upoważnia uczestników do składania egzaminu państwowego i uzyskania tytułu lekarza weterynarii - specjalisty z zakresu chorób psów i kotów.
  Szczegółowy program kształcenia lekarsko weterynaryjnej specjalizacji zawodowej "Choroby psów i kotów"
  1. Hodowla psów i kotów oraz zasady żywienia zwierząt zdrowych i chorych - 14h
  • rasy psów i kotów i związane z nimi narażenia chorobowe
  • zasady hodowli zwierząt rasowych i wystawowych
  • prawidłowe żywienie psów
  • prawidłowe żywienie kotów
  • żywienie szczeniąt i kociąt
  • żywienie gotowymi pokarmami handlowymi
  • podstawy żywienia dietetycznego
  • żywienie zwierząt otyłych i starych
  • dokarmianie drogą enteralną
  • odżywianie parenteralne
  2. Choroby zakaźne - 16h
  • wybrane zagadnienia z immunologii klinicznej
  • zasady diagnostyki, profilaktyki i zwalczania chorób infekcyjnych
   (nosówka, parwowiroza, koronawiroza, rotawiroza, kaszel kennelowy, wścieklizna [postępowanie urzędowe], leptospiroza, zakaźne zapalenie wątroby psów, białaczka kotów (FeLV), panleukopenia kotów, zespół nabytego upośledzenia odporności kotów (FIV), infekcyjne zapalenie otrzewnej kotów(FIP) , choroby bakteryjne)
  • ocena programów immunoprofilaktycznych (szczepień) psów i kotów
  • choroby odzwierzęce
  3. Choroby pasożytnicze - 8h
  • zasady rozpoznawania schorzeń pasożytniczych
  • zmiany skórne powodowane przez ektopasożyty
  • choroby pierwotniacze
  • choroby wywołane przez nicienie
  • glistnica psów i kotów
  • tasiemczyce
  • metody postępowania terapeutycznego w chorobach pasożytniczych
  4. Choroby skóry - 15h
  • zasady badania układu powłokowego i morfologia zmian skórnych
  • badania dodatkowe w chorobach skóry
  • podstawy pielęgnacji włosa i skóry
  • choroby włosa i wytworów rogowych, dermatomykozy, otitis externa
  • zespół łojotokowy i zmiany ropne
  • dermatozy endokrynogenne i neurodermatozy
  • dermatozy na tle niedoborowym
  • choroby alergiczne i autoagresyjne
  • zespoły dermatologiczne kotów (prosówkowe zapalenie skóry oraz zmiany eozynofilne)
  • zasady leczenia zewnętrznego i wewnętrznego w chorobach skóry
  5. Choroby dróg oddechowych - 8h
  • zasady badania i symptomatologia schorzeń układu oddechowego (endoskopia, wypływ, duszność, kaszel itp.)
  • schorzenia górnych dróg oddechowych
  • choroby oskrzeli, płuc oraz opłucnej
  • ostra i przewlekła niewydolność oddechowa
  • zasady postępowania terapeutycznego w schorzeniach dróg oddechowych (chemioterapia, aerozoloterapia, oddychanie wspomagane)
  6. Choroby serca i naczyń krwionośnych - 10h
  • symptomatologia ogólna oraz zasady rozpoznawania schorzeń układu krążenia (praktyczne opanowanie Ekg)
  • choroby serca powstałe na tle zaburzeń w układzie bodźczym
  • schorzenia zastawek i mięśnia sercowego
  • niewydolność sercowa (ostra i przewlekła)
  • zapalenia naczyniowe (zakrzepica) i okołonaczyniowe
  • niewydolność naczyniowa
  • podstawy postępowania terapeutycznego (digitalizacja, stosowanie diuretyków, środków wazotensyjnych itp.)
  7. Choroby uzębienia i jamy gębowej - 2h
  • higiena jamy gębowej i uzębienia (fetor ex ore)
  • fizjologia uzębienia, choroby zębów (ubytki szkliwa, zapalenie i nekroza miazgi, usuwanie zębów lub kamienia zębowego, paradontoza)
  • zapalenia i owrzodzenia śluzówek
  • schorzenia ślinianek, gardła i języka
  • nowotwory jamy gębowej
  8. Choroby żołądka, jelit, trzustki i wątroby - 8h
  • zasady badania układu trawiennego (endoskopia)
  • wymioty, ich znaczenie rozpoznawcze, zasady przeciwdziałania
  • biegunka ostra i przewlekła (przyczyny, zasady różnicowania i postępowania. Dieta)
  • zaparcia (przyczyny, zasady zapobiegania i leczenia)
  • zespół złego wchłaniania i trawienia (patologia trzustki)
  • choroby wątroby (niewydolność ostra i przewlekła, marskość, kamica, wodobrzusze)
  • żółtaczka (wątrobowa i pozawątrobowa)
  • diagnostyka laboratoryjna schorzeń wątroby i trzustki
  9. Choroby nerek i dróg moczowych - 8h
  • symptomatologia i zasady rozpoznawania schorzeń układu moczowego
  • badanie kontrastowe RTG, badanie USG
  • zatrzymanie moczu
  • zapalenia nerek, nerczyca
  • ostra i przewlekła niewydolność nerek (dializa otrzewnowa)
  • infekcje dróg moczowych
  • kamica (różnicowanie, leczenie, dieta)
  • choroby prostaty
  • badania laboratoryjne w chorobach układu moczowego
  • zasady postępowania terapeutycznego
  10. Choroby mięśni i stawów - 2h
  • miopatie (miositis, miastenia)
  • arthropatie (arthritis, poliarthritis)
  • zmiany uwarunkowane genetycznie (dysplazja stawu biodrowego)
  • osteopatie (osteofibrozy, osteoporozy, panostitis)
  • zmiany polietiologiczne (zaburzenia żywieniowe, endokrynologiczne)
  11. Choroby neurologiczne i zaburzenia osobowości - 7h
  • symptomatologia schorzeń układu nerwowego
  • zapalenia ośrodkowego układu nerwowego (konwulsje, zespoły padaczkowe)
  • porażenia i niedowłady
  • stany depresyjne i wzmożonej agresji
  12. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych - 3h
  • anemie (podział, przyczyny zasady leczenia)
  • zaburzenia koagulacji
  • transfuzja krwi (opanować praktycznie)
  • patologia szpiku kostnego i śledziony (białaczki)
  • podstawowe techniki hematologiczne
  13. Choroby metaboliczne, endokrynogenne i niedoborowe - 10h
  • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej
  • zaburzenia przemian: węglowodanowej (cukrzyca), białkowej (chudnięcie), tłuszczowej (otyłość), mineralnej (krzywica)
  • dysfunkcje gruczołów wewnętrznego wydzielania
  • niedobory witaminowe i przewitaminizowanie
  • metody diagnostyki laboratoryjnej
  14. Zatrucia - 4h
  • najczęstsze przyczyny zatruć
  • ogólne zasady postępowania (objawowe i przyczynowe)
  • podstawy intensywnej terapii
  15. Choroby nowotworowe - 4h
  • podział schorzeń nowotworowych i zasady diagnostyki onkologicznej
  • postępowanie z nowotworami (skóra, gruczoł mlekowy)
  • zasady pobierania materiału do badań cytologicznych i histopatologicznych (biopsja cienkoigłowa)
  • zasady chemioterapii
  16. Fizjologia i patologia rozrodu - 20h
  • fizjologia cyklu rujowego, ciąży i porodu u suk i kotek
  • zasady określania momentu krycia (wymazy z pochwy, pomiar oporności śluzu, określenie poziomu LH i progesteronu)
  • etiologia zaburzeń rozrodu
  • diagnostyka zaburzeń rozrodu (ciąża urojona)
  • profilaktyka i leczenie zaburzeń rozrodu
  • zaburzenia przebiegu porodu i pomoc porodowa
  • fizjologia okresu poporodowego
  • zaburzenia i leczenie schorzeń okresu poporodowego (ropomacicze)
  • hormonalne sterowanie cyklem rujowym
  • schorzenia gruczołu mlekowego i ich leczenie
  • fizjologia rozrodu samców
  • niepłodność samców - diagnostyka i leczenie
  • pobieranie i ocena nasienia oraz unasiennianie
  • zabiegi chirurgiczne w położnictwie i ginekologii (cesarskie cięcie, mastectomia, amputacja macicy)
  17. Patologia okresu odchowu szczeniąt - 4h
  • fizjologia okresu neonatalnego i schorzenia noworodków
  • przyczyny śmiertelności noworodków
  • patologia okresu odsadzania
  • postępowanie objawowe w wybranych stanach chorobowych (odwodnienie, hipotermia, hipoglikemia)
  • zasady dokarmiania zastępczego
  18. Ophtalmologia - 10h
  • zasady badania narządu wzroku
  • choroby powiek, spojówek i gruczołów łzowych
  • patologia rogówki (zapalenia, zmętnienia, owrzodzenia)
  • zaćma, jaskra
  • panophtalmitis
  • zasady terapii zachowawczej i podstawowe zabiegi chirurgiczne

  19. Podstawowe interwencje chirurgiczne - 20h
  • podstawy współczesnych metod obrazowania (ultrasonografia, diagnostyka radiologiczna)
  • zasady wykonywania znieczuleń ogólnych i miejscowych
  • postępowanie w stanach powypadkowych (wstrząs pourazowy)
  • cięcie uszu i ogona (plastyka kanału w otitis externa)
  • kastracja samców i samic (psy i koty)
  • ropnie i ropowica, postępowanie z ranami (zatoki okołoodbytowe)
  • podstawowe zabiegi w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej
  • złamania kończyn i zwichnięcia stawowe
  20. Specjalizacyjne staże zawodowe - 160h
  • minimum 10h na klinikach Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej
  • maximum 130h w prywatnych gabinetach lekarskich wytypowanych przez Krajowego Kierownika Specjalizacji

Inne informacje związane z Pomoc Weterynaryjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |