Podyplomowe Studium Chirurgii Weterynaryjnej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studium Chirurgii Weterynaryjnej - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Specjalizacja z chirurgii obejmuje następujące dyscypliny: chirurgię ogólną i operacyjną, traumatologię, ortopedię, okulistykę, stomatologię, anestezjologię oraz dyscypliny uzupełniające – diagnostykę kliniczną, laboratoryjną, radiologiczną, ultrasonograficzną, scyntygraficzną, endoskopowi. Specjalizacja dotyczy wszystkich gatunków zwierząt, przy czym nacisk zostaje położony na  chirurgię małych zwierząt (psy, koty) i leczenie operacyjne koni. Są to bowiem gatunki zwierząt, u których mniejszą rolę odgrywa czynnik ekonomiczny ( koszt leczenia) a pojawił się nowy czynnik – emocjonalny. Nadto niektóre osobniki o udokumentowanych cechach użytkowych, przydatnych w sporcie, szczególnie wyczynowym, lub rasowych ( unikalność rasy), mają olbrzymią wartość materialną ( kupno-sprzedaż). Tu więc nastąpił ogromny rozwój indywidualnej terapii, w tym postęp w technikach operacyjnych. Dlatego lekarz wykonujący te zabiegi musi mieć odpowiednie kompetencje, które uzyskać można poprzez specjalizację.

  Grupa I. Chirurgia ogólna.
  Czystość chirurgiczna (antyseptyka, aseptyka), traumatologia (urazy tkanek miękkich i twardych),  zakażenia ropne, martwice, procesy zwyradniając, zniekształcające, myopatie, tendopatie, neuropatie, nowotwory.

  Ogólne podstawy techniki operacyjnej (przecinanie, preparowanie, hemostaza, zespalanie),  desmurgia.

  Grupa II. Choroby jamy brzusznej występujące u zwierząt z punktu widzenia etiologii, patogenezy, diagnostyki, terapii zachowawczej i operacyjnej.

  Grupa III. Choroby głowy, szyi, klatki piersiowej.

  Grupa IV. Choroby narządu ruchu i kręgosłupa w tym palców koni i bydła.

  Grupa V. Oftalmologia i stomatologia.
  Choroby występujące u zwierząt, diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne.

  Grupa VI. Anestezjologia
  Systemy i modele znieczuleń, powikłań, powikłania, intensywna terapia.

  Grupa VII. Stosowane techniki w medycynie.
  Rtg., ultrasonografie, endoskopia, krioterapia, lasery, EKG, EEG.

  Staż specjalizacyjny
  Praktyki specjalizacyjne  stanowią najważniejszą część kształcenia specjalistycznego.
  Odbywać się więc muszą w bardzo zindywidualizowany sposób. Celem praktyki jest samodzielne, ale pod kontrolą specjalisty uzyskiwanie doświadczenia w diagnostyce i  terapii.
  Czas trwania stażu: 1-3 miesiące ( długość, terminy i opiekuna ustala kierownik specjalizacji).
  Miejsce odbywania stażu: kliniki chirurgii wydziałów medycyny weterynaryjnej, oraz ośrodki mające autoryzację Komisji.
  Program szczegółowy ogłoszony będzie po rozpoczęciu kursu specjalistycznego.

Inne informacje związane z Pomoc Weterynaryjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |