Home > Podyplomowe > Pomoc Weterynaryjna > Zaoczne > Olsztyn > Studium Specjalizacyjne Chorób Przeżuwaczy - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

Studium Specjalizacyjne Chorób Przeżuwaczy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studium Specjalizacyjne Chorób Przeżuwaczy - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Ramowy program specjalizacji.
  1. Podstawy żywienia bydła,   
  a) fizjologiczne i żywieniowe uwarunkowania produkcyjności przeżuwaczy (bydła),
  b) praktyczne aspekty żywienia wysokowydajnych krów,
  c) żywienie krów w okresie okołoporodowym,
  d) żywienie cieląt,
  e) podstawy normowania pasz w systemie INRA oraz DCG
  f) żywienie młodego bydła opasowego,

  Seminaria  
  a) ocena jakości i wartości pokarmowej pasz dla przeżuwaczy,
  b) syntetyczne związki azotowe niebiałkowe   w żywieniu przeżuwaczy,

  2. Choroby skóry  
  a) budowa i czynności skóry,
  b) choroby tła alergicznego,
  c) choroby tła bakteryjnego,
  d) zaburzenia w rogowaceniu,
  e) choroby skóry tła pasożytniczego,
  f) choroby skóry tła urazowego (czynniki mechaniczne, chemiczne),
  g) choroby skóry tła grzybiczego - trychofitoza,
  h) choroby skóry na tle zaburzeń przemiany materii,

  Seminaria  
  Diagnostyka laboratoryjna chorób skóry

  3. Choroby układu oddechowego  
  a) budowa i czynności układu oddechowego,
  b) diagnostyka schorzeń układu oddechowego (hematologiczna, biochemiczna, radiologiczna),
  c) choroby przednich odcinków dróg oddechowych,
  e) zapalenie płuc (nieżytowe, włóknikowe, ropne, zachłystowe),
  f) enzootyczne odoskrzelowe zapalenie płuc,
  g) choroby tła wirusowego,
  h) choroby tła pasożytniczego,
  i) choroby tła grzybiczego - aspergiloza płuc,
  j) zapalenie opłucnej,
  k) zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej,

  Seminaria  
  a) mikoplazmowe schorzenia dróg oddechowych,
  b) rozedma płuc, odma, niedodma, obrzęk płuc,
  c) zamartwica cieląt, wrodzona niedodma płuc,

  4. Choroby układu krążenia    
  a) budowa i czynności układu krążenia,
  b) zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia i wsierdzia,
  c) niewydolność krążenia - sercowa,   naczyniowa,
  d) rozstrzeń serca i przerost mięśnia sercowego,
  e) wady serca,
  f) zasady leczenia zaburzeń krążenia tła sercowego i naczyniowego,

  Seminaria  
  a) badanie i diagnostyka układu krążenia (pomiar ciśnienia, badanie Ekg, badanie ultrasonograficzne, badanie UDT),   
  b) zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,

  5. Choroby układu pokarmowego   
  a) budowa, rozwój i czynności przewodu pokarmowego,
  b) schorzenia jamy ustnej, gardła, przełyku,
  c) choroby przedżołądków - niestrawności (kwaśna, zasadowa, z przeładowania, wzdęcia żwacza : grubo- i drobnobańkowe u młodych i dorosłych przeżuwaczy, zatkanie ksiąg),
  d) choroby trawieńca (wrzód żołądka, zespół Hoflunda, przemieszczenia),
  e) zaburzenia trawienia i wchłaniania jelitowego,
  f) biegunki cieląt (dietetyczne, enzymatyczne, bakteryjne, wirusowe, grzybicze, toksyczne, pasożytnicze, alergiczne, stresowe}, leczenie,
  g) choroby wątroby i otrzewnej,
  h) zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
  i) schorzenia pasożytnicze przewodu pokarmowego,

  Seminaria  
  a) diagnostyka kliniczna i laboratoryjna schorzeń przedżołądków,
  b) diagnostyka kliniczna i laboratoryjna chorób wątroby,
  c) diagnostyka enzymologiczna w chorobach wątroby,
  d) interpretacja wyników badań laboratoryjnych w schorzeniach przewodu pokarmowego,
  e) badanie ultrasonograficzne żołądka i wątroby,
  f) diagnostyka biegunek (biegunki pochodzenia dietetycznego, bakteryjnego, wirusowego, grzybiczego, pasożytniczego, toksycznego, alergicznego, stresowego)

  6. Zaburzenia przemiany materii  
  a) schorzenia niedoborowe - niedobór   pierwiastków mineralnych:
      -zaburzenia gospodarki Ca i P u cieląt i zwierząt dorosłych          ,
      -zaburzenia gospodarki   Mg (hipomagnezemia),
  b) niedobór pierwiastków śladowych (Fe, Cu, Co, J, Se),
  c) niedobór witamin (A, B, D, E),
  d) ketoza, i zespół tłustej krowy,
  d) zaburzenia gospodarki kwasowo -zasadowej,
  e) zespół słabego cielęcia,
  f) zespół anoreksji,

  Seminaria  
  a) diagnostyka zaburzeń przemiany materii,
  b) zwyrodnienie mięśni u cieląt,
  c) schorzenia niedoborowe,

  7. Choroby układu moczowego
  a) budowa i czynności układu moczowego,
  b) zapalenie nerek i miedniczek nerkowych,
  b) zapalenie nerek (kłębkowe, śródmiąższowe, ropne),
  c) zespół mocznicowy, marskość nerek, nerczyca,
  c) torbielowatość nerek, wodonercze, kamica moczowa,
  d) choroby pęcherza moczowego (zapalenie pęcherza moczowego, krwiomocz pęcherzowy, porażenie pęcherza), zapalenie cewki moczowej,
  e) leczenie w schorzeniach układu moczowego,

  Seminaria
  a) diagnostyka laboratoryjna chorób nerek i interpretacja wyników,
  b) diagnostyka kliniczna chorób nerek, pęcherza moczowego i cewki moczowej,

  8. Choroby układu nerwowego, choroby oczu,  
  a) zarys budowy i czynności ośrodkowego układu nerwowego,
  b) gąbczasta encefalopatia bydła,
  c) zaburzenia w ukrwieniu mózgu: - przekrwienie,   niedokrwienie, wylewy krwi do mózgu,
  d) wstrząśnienie i stłuczenie mózgu,
  e) udar cieplny i słoneczny, porażenie prądem elektrycznym,
  f) zapalenie opon mózgowych i mózgu (bakteryjne, wirusowe, grzybicze),
  g) martwica kory mózgowej, wodogłowie, neurofibromatoza,
  i) choroby rdzenia kręgowego - zapalenie rdzenia,
  j) schorzenia gałki ocznej,

  Seminaria
  a) diagnostyka kliniczna i laboratoryjna chorób układu nerwowego i oczu,
  b) zatrucia Cu, Hg, Pb, Se, As, P, insektycydami fosfoorganicznymi, solą kuchenną, mocznikiem, związkami azotu,   pestycydami,

  9. Fizjologia i patologia rozrodu
  a) budowa narządów płciowych i cykl rujowy,
  b) diagnostyka zaburzeń cyklu rujowego,
  c) nieprawidłowości układu rozrodczego,
  d) fizjologia i patologia zapłodnienia i ciąży,
  e) patologia okresu poporodowego,
  f) schorzenia narządów rozrodczych samic i samców,
  g)ocena wskaźników płodności krów,
  h) synchronizacja rui,
  i) terapia schorzeń układu rozrodczego,

  Seminaria
  a) interpretacja badań laboratoryjnych,
  b) sztuczne unasienianie,
  c) przenoszenie zarodków,

  10. Gruczoł mlekowy  
  a) fizjologia i patologia gruczołu mlekowego,
  b) fizjologia i patologia laktacji,
  c) diagnostyka schorzeń gruczołu mlekowego,
  d) stymulatory wzrostu bydła rzeźnego a zdrowie człowieka

  Seminaria  
  a) schorzenia wymienia i ich rozpoznawanie,
  b) leczenie schorzeń gruczołu mlekowego,
  c) wpływ doju na stan zdrowia wymienia,
  d) wpływ chorób wymienia na jakość mleka,

  11. Chirurgia
  a) choroby racic,
  b) zapalenie kaletek maziowych,
  c) porażenia i niedowłady,
  d) choroby stawów,
  e) zabiegi chirurgiczne na mięśniach
  f) złamania kości
  g) zabiegi chirurgiczne w obszarze jamy brzusznej
  h) zabiegi chirurgiczne na oku

  Seminaria   
  a) diagnostyka schorzeń chirurgicznych
  b) badania radiologiczne w chirurgii

  12. Choroby zakaźne  
  a) choroby zakaźne powłoki skórnej,
  b) choroby zakaźne układu oddechowego,
  c) choroby zakaźne układu pokarmowego,
  d) choroby zakaźne układu nerwowego,
  e) choroby zakaźne układu rozrodczego,
  f) choroby zwalczane z urzędu,

  Seminaria  
  a) diagnostyka chorób zakaźnych,
  b) zapobieganie i leczenie w przebiegu chorób zakaźnych,

  13. Badania hematologiczne w chorobach przeżuwaczy
  a) zespół niedokrwistości cieląt,
  b) zespół skazy krwotocznej (mykotoksykozy, zatrucie związkami furanowymi, kumaryną, dikumarolem, miedzią,   awitaminozy A, B, E, C, K)
  c) syndrom wewnątrznaczyniowego wykrzepiania,

  14. Dietetyka kliniczna
  a) rodzaje diet i przygotowanie pasz,
  b) żywienie dietetyczne w schorzeniach układowych - skóry, -przewodu pokarmowego
  - nerek, - niewydolności krążenia, - przemiany materii,
  c) żywienie w okresie ciąży i po porodzie,
  d) żywienie osesków przy braku mleka matki,
  e) sztuczne odżywianie, konserwacja siary,

  Seminaria  
  a) podstawy żywienia zwierząt chorych ( przygotowanie pasz, rodzaje diet, pasze dietetyczne),
  b) poprawa właściwości dietetycznych pasz, mieszanki i odżywki dietetyczne,
  c) konserwacja pasz,

  15.   Choroby odzwierzęce .
  a)      choroby   wywołane przez bakterie,
  b)     choroby wywołane przez riketsie i chlamydie,
  c)      choroby wywołane przez wirusy,
  d)     choroby inwazyjne,
  e)      grzybice skóry,

  16. Warunki zoohigieniczne w chowie przeżuwaczy.  
  a) wpływ czynników środowiskowych,
  b) ruch - rola i znaczenie,

  17. Diagnostyka chorób stada
  18. Marketing w lecznictwie weterynaryjnym

Inne informacje związane z Pomoc Weterynaryjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |