Home > Podyplomowe > Pedagogika > Zaoczne > Lublin > Diagnoza i Terapia Dysleksji Rozwojowej - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Lublin - Lubelskie

Diagnoza i Terapia Dysleksji Rozwojowej - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Diagnoza i Terapia Dysleksji Rozwojowej - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania: 3 semestry

  Opis Studiów:
  Podstawowym celem studium jest przygotowanie absolwentów do właściwego rozpoznawania (diagnoza) i postępowania (profilaktyka i terapia) z osobami ze specyficznymi trudnościami w opanowywaniu komunikacji pisemnej (dzieci i młodzież z dysleksją rozwojową).
  Słuchaczami studium mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie psychologii, pedagogiki (specjalnej, nauczania początkowego, wczesnoszkolnej, przedszkolnej itp.) czy innych kierunków nauczycielskich (nauczyciele tzw. przedmiotowi), zatrudnieni w poradniach psychologiczno – pedagogicznych czy innych poradniach specjalistycznych, szkołach, przedszkolach i innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia.
  Absolwenci uzyskują uprawnienia do diagnozy (pedagogicznej lub psychologicznej w zależności od pierwotnego wykształcenia) oraz do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  Warunkiem ukończenia studium jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów przewidzianych planem studiów, przygotowanie pracy końcowej i zdanie z wynikiem  pozytywnym egzaminu końcowego.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |