Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Puławy > Studia I Stopnia- Pedagogika - Puławy - Lubelskie

Studia I Stopnia- Pedagogika

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Puławska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Pedagogika - W ciągu tygodnia - Puławy - Lubelskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  PEDAGOGIKA
   pedagogika.jpg      Specjalności:

      * Pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna
      * Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
      * Opieka nad osobą dorosłą
      * Opieka nad dzieckiem
      * Pedagogika resocjalizacyjna
      * Pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

   

  KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

     Trzyletnie studia o kierunku pedagogika pozwolą absolwentowi na uzyskanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz tytułu licencjata. Realizacja programu stworzy każdemu studentowi niezbędne warunki do rozwoju i systematycznego doskonalenia swoich kompetencji w zakresie efektywnego kontaktowania się z otoczeniem społecznym. Rozwinie w nim motywację do poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami i podwładnymi, sprawowania roli opiekuna, rodzica i partnera oraz radzenia sobie w różnych, życiowo trudnych sytuacjach, w tym na przykład negocjowania i rozwiązywania konfliktów, a także współorganizowania i organizowania różnych form działalności społecznej i gospodarczej.  

     W trakcie dwóch semestrów 3-letnich studiów realizowany będzie program obejmujący: podstawowy zasób wiedzy z filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii, historii i teorii wychowania oraz dydaktyki i metodologii badań pedagogicznych. Opanowanie zasadniczej wiedzy w tym zakresie umożliwi z kolei dalsze efektywne kształcenie specjalistyczne na drugim i trzecim roku studiów zakończone napisaniem pracy licencjackiej i złożeniem egzaminu dyplomowego. Studia te przygotowują również naszych absolwentów do kontynuacji nauki na magisterskich studiach drugiego stopnia, a następnie do elastycznego funkcjonowania na rynku pracy.

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

     -  pedagogika i psychologii,
     -  prawa,
     -  medycyny,

  co pozwala na:
      -   podejmowanie działań profilaktycznych,
      -  promocję zdrowia, znajomość metod pracy w instytucjach opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-wychowawczych.

  Będzie dysponował umiejętnościami niezbędnymi:
     -  w opiece, edukacji i terapii osób dotkniętych różnymi zaburzeniami zdrowia i rozwoju.

  Będzie potrafił:
     -  przeprowadzić interwencję w sytuacjach kryzysowych,
     -  prowadzić profilaktykę uzależnień,
     -  konstruować i przeprowadzać programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

  MIEJSCE I TYPOWE STANOWISKA PRACY
  Absolwenci mogą być zatrudniani w trzech resortach: edukacji, zdrowia i sprawiedliwości. Takiemu profilowi podporządkowany jest program studiów oraz organizacja procesu dydaktycznego.
   
  Absolwent specjalności pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna, będzie uprawniony do:
      -  wspomagania terapii medycznej,
      -   może uczestniczyć w procesach profilaktyki, rehabilitacji, terapii w róznych środowiskach.

  Stad będzie miał możliwość zatrudnienia w:
     -  szpitalnych oddziałach pediatrycznych i psychiatrycznych,
     - hospicjach,
     - sanatoriach i prewentoriach dla dzieci,
     -  poradniach,
     -  zakładach rehabilitacji inwalidów,
     -  szkołach integracyjnych,
     -  domach pomocy społecznej,
     -  ośrodkach resocjalizacji nieletnich,
     -  zakładach ubezpieczeń społecznych,
     - lokalnych oddziałach promocji zdrowia przy kasach chorych,
     -  lokalnych środkach interwencji kryzysowej,
     - stowarzyszeniach charytatywnych i grupach samopomocowych.

  Puławska Szkoła Wyższa podpisała porozumienie z IB Medizinische Akademie Stuttgart, dzięki temu studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk w Niemczech oraz uzyskania dyplomu wystawionego przez Medizinische Akademie.*

  * Po spełnieniu określonych warunków 

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |