Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Animator i Menedżer Kultury - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Animator i Menedżer Kultury - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Animator i Menedżer Kultury - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Animator i menedżer kultury” posiadają wiedzę z zakresu wychowania i kultury współczesnej, podstaw pedagogiczno-psychologicznych działalności kulturalnej, przygotowanie do samodzielnego kreowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz kwalifikacje menedżerskie i operatywności w pozyskiwaniu środków finansowych. Posiadają też przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z wybranej dziedziny edukacji kulturalnej oraz umiejętność prowadzenia działalności animacyjnej z zakresu kultury oraz organizacji i kierowania instytucjami i placówkami kultury, zarządzania organizacjami kulturalnymi. Solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne pozwala na dostrzeganie i samodzielne rozwiązywanie problemów w swojej dziedzinie, prowadzenie badań pedagogicznych oraz permanentne doskonalenie własnych umiejętności w celu podwyższania jakości pracy własnej i jakości placówki, na rzecz której pracuje.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Animator i Menedżer Kultury

  Przedmioty                                             
  Antropologia kultury współczesnej   
  Podstawy działalności kulturalnej    
  Animacja społeczno-kulturalna z metodyką   
  Marketing w działalności kulturalnej   
  Zarządzanie instytucjami kultury    
  Zarządzanie projektami społeczno-kulturalnymi    
  Edukacja kulturalna z metodyką    
  Polityka kulturalna    
  Warsztaty animatorsko-menedżerskie    
  Kultura w Unii Europejskiej    
  Specjalizacja z wybranej dziedziny kultury   

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |