Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Pedagogika Lecznicza i Terapia Pedagogiczna - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Pedagogika Lecznicza i Terapia Pedagogiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogika Lecznicza i Terapia Pedagogiczna - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Do studiowania w ramach tej specjalności zapraszamy wszystkie osoby, które pragną pracować z osobami długotrwale chorymi oraz niepełnosprawnymi fizycznie, a także prowadzić zajęcia terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą dyslektyczną, z zaburzeniami emocji i równowagi nerwowej. W ramach studiów realizowane są przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz specjalnościowe.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Pedagogika / studia licencjackie 3 letnie

  Specjalność: Pedagogika Lecznicza i Terapia Pedagogiczna

  W obecnie otaczającej nas rzeczywistości rośnie społeczne zapotrzebowanie na pedagogów - specjalistów zdolnych podjąć prace z osobami przewlekle chorymi, z zaburzeniami sfer rozwoju czy z problemami emocjonalnymi, a także z osobami, które wymagają pomocy i opieki. Kształcenie i terapię mogą podjąć tylko doskonale przygotowani specjaliści - zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.
  Program studiów, zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nowoczesnymi tendencjami kształcenia, obejmuje kilkadziesiąt przedmiotów podzielonych na bloki.

  Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego przekazują niezbędną wiedzę stanowiącą bazę do dalszego kształcenia kierunkowego. Należą do nich: język obcy, filozofia, socjologia, technologie informacyjne, psychologia, ochrona własności intelektualnej, pojęcia i systemy pedagogiczne.

  Przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia szczegółowe z zakresu pedagogiki, ich celem jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy dotyczącej diagnozowania i rewalidacji osób chorych i posiadających deficyty parcjalne. Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty: historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, pedagogika społeczna.

  Wykładowcami poszczególnych przedmiotów są pracownicy naukowi renomowanych uczelni dolnośląskich, m.in. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponadto każdy student podczas całego procesu nauczania winien odbyć 8 tygodniową praktykę zawodową, która ma na celu praktyczne przygotowanie studenta do wykonywanego zawodu. Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami i umożliwia studentom odbycie atrakcyjnych praktyk zawodowych.

  Możliwość kontynuacji studiów:
  Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego może kontynuować naukę na uczelniach, które prowadzą magisterskie studia uzupełniające w ramach kierunku Pedagogika.

  Przedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia z zakresu metodyki postępowania z osobami wymagającymi pomocy ze względu na swój stan zdrowia lub posiadane deficyty. Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty: metody zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, metody nauczania czytania i pisania, metody terapii rodziny, logopedia, biblioterapia, terapia plastyką, muzykoterapia, pedagogika specjalna, pedagogika lecznicza, pedagogika rodziny, pedagogika korekcyjno-kompensacyjna, teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej, pedagogika opiekuńcza, elementy prawa rodzinnego, psychologia kliniczna, poradnictwo pedagogiczne, teoretyczne podstawy rehabilitacji, metody badań pedagogicznych.

  Po ukończeniu studiów absolwent będzie profesjonalnie przygotowany do pracy w charakterze pedagoga w różnego typu instytucjach edukacyjnych, w tym edukacji specjalnej np.: ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w ośrodkach opieki i terapii takich jak: sanatoria, warsztaty terapii zajęciowej i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |