Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją” będą posiadali specjalistyczną wiedzę dotycząca pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w nauce oraz w zachowaniu. Studenci nabywają wiedzę o cechach i przyczynach trudności oraz umiejętności skutecznego oddziaływania terapeutyczno - wychowawczego przy pomocy specjalistycznych metod pracy. Praktyczne wykorzystywanie technik terapeutycznych pozwoli skutecznie przezwyciężać powstałe trudności u dzieci i młodzieży, służyć pomocą nauczycielom i rodzicom oraz wychowawcom. Ponadto potrafią korzystać z różnorodnych technik i metod rehabilitacyjnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Pedagogika Terapeutyczna z rehabilitacją

  Przedmiotyy               


  Fizjologia kliniczna z patofizjologią  
  Podstawy medycyny klinicznej   
  Nieprzystosowanie społeczne i indywidualne    
  Psychoprofilaktyka uzależnień   
  Pedagogika terapeutyczna    
  Psychoterapia    
  Metodyka diagnozy zdrowia i rozwoju psychicznego    
  Metodyka oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych   
  Rehabilitacja kompleksowa  
  Urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny  
  Masaż   

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |