Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  W obecnie otaczającej nas rzeczywistości rośnie społeczne zapotrzebowanie na pedagogów - specjalistów zdolnych podjąć prace z osobami przewlekle chorymi, z zaburzeniami sfer rozwoju czy z problemami emocjonalnymi, a także z osobami, które wymagają pomocy i opieki. Kształcenie i terapię mogą podjąć tylko doskonale przygotowani specjaliści - zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Program studiów, zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nowoczesnymi tendencjami kształcenia, obejmuje kilkadziesiąt przedmiotów podzielonych na bloki.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresowana jest do osób, które pragną profesjonalnie zajmować się opieką nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi, które przebywają w różnego typu instytucjach opiekuńczych lub potrzebują opieki indywidualnej. Przygotowuje także absolwentów do prowadzenia pracy wychowawczo-terapeutycznej z dziećmi dotkniętymi różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Kierunek Pedagogika / studia licencjackie 3 letnie


  Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

  Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego przekazują niezbędną wiedzę stanowiącą bazę do dalszego kształcenia kierunkowego. Należą do nich: język obcy, filozofia, socjologia, technologie informacyjne, psychologia, ochrona własności intelektualnej, pojęcia i systemy pedagogiczne.

  Przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia szczegółowe z zakresu pedagogiki, ich celem jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy dotyczącej diagnozowania i rewalidacji osób chorych i posiadających deficyty parcjalne. Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty: historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, pedagogika społeczna.

  Wykładowcami poszczególnych przedmiotów są pracownicy naukowi renomowanych uczelni dolnośląskich, m.in. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponadto każdy student podczas całego procesu nauczania winien odbyć 8 tygodniową praktykę zawodową, która ma na celu praktyczne przygotowanie studenta do wykonywanego zawodu. Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami i umożliwia studentom odbycie atrakcyjnych praktyk zawodowych.

  Możliwość kontynuacji studiów:
  Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego może kontynuować naukę na uczelniach, które prowadzą magisterskie studia uzupełniające w ramach kierunku Pedagogika.


  Przedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia z zakresu metodyki postępowania z osobami wymagającymi pomocy ze względu na swoją sytuację rodzinną i społeczną. Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty: psychologia kliniczna, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńcza, pedagogika resocjalizacyjna, opieka i pomoc osobom starszym, logopedia, elementy prawa rodzinnego, pedagogika rodziny, poradnictwo pedagogiczne, teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej, techniki warsztatowe w pracy opiekuńczo - wychowawczej, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, diagnoza pedagogiczna, rola i zadania pedagoga szkolnego, metody psychoterapii, metody terapii rodziny, muzykoterapia, terapia plastyką, biblioterapia, socjoterapia, metody badań pedagogicznych.

  Absolwent specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza będzie przygotowany do pracy pedagoga szkolnego oraz opiekuna-wychowawcy w świetlicach szkolnych i środowiskowych, w internatach i bursach szkolnych, w pogotowiach opiekuńczych, w domach dziecka, w policyjnych izbach dziecka, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |