Home > Studia I Stopnia > Pedagogika > Zaoczne > Lublin > Studia I Sopnia - Pedagogika Szkolna i Opiekuńcza - Lublin - Lubelskie

Studia I Sopnia - Pedagogika Szkolna i Opiekuńcza - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Sopnia - Pedagogika Szkolna i Opiekuńcza - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

  • Cele
    Absolwent kierunku „Pedagogika szkolna i opiekuńcza” będzie przygotowany do pracy w szkołach jako pedagog szkolny, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jako opiekun i wychowawca oraz w organizacjach dziecięco-młodzieżowych w charakterze opiekuna, wychowawcy, animatora. Solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne pozwoli na dostrzeganie i samodzielne rozwiązywanie problemów w swojej dziedzinie, prowadzenie badań pedagogicznych oraz permanentne doskonalenie własnych umiejętności w celu podwyższania jakości pracy własnej i jakości placówki na rzecz której pracuje.
  • Profil słuchacza / Wymogi
    Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
  • Tutuł uzyskany
    Licencjat

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |