Home > Podyplomowe > Administracja Publiczna - ogólne > Zaoczne > Lublin > Lider Aktywnej Polityki Społecznej w Samorządzie - Studia Podyplomowe - Lublin - Lubelskie

Lider Aktywnej Polityki Społecznej w Samorządzie - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Lider Aktywnej Polityki Społecznej w Samorządzie - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania: 2 semestry
  Opis Studiów: Celem Podyplomowych studiów w zakresie Lider Aktywnej Polityki Społecznej w samorządzie terytorialnym jest także kształcenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych słuchaczy, którzy w przyszłości mogą pełnić role lokalnych liderów instytucji polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji samorządowych (asystent starosty lub wójta d/s. rozwoju społecznego). Zadaniem liderów jest zebranie informacji i przygotowanie analiz o najważniejszych lokalnych problemach społecznych np. niepełnosprawność, bezdomność, ubóstwo, bezrobocie, starzenie demograficzne oraz pełnienie roli lokalnych menedżerów społecznych – kreatorów procesów rozwojowych w społecznościach. Zadaniem liderów jest prowadzenie działań w kierunku odtwarzania się kapitału społecznego lokalnych wspólnot na rzecz tworzenia nowych usług i nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i dotkniętych wykluczeniem społecznym.

  Program studiów: Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów i właściwej dla doskonalenia umiejętności formie zajęć, słuchacze będą kształcić umiejętności organizacyjne i menedżerskie, między innymi przez wymianę doświadczeń z pozostałymi słuchaczami. Studia przyczynią się do budowania zasobów kadrowych i potencjału kompetencyjnego przedstawicieli sektora ekonomii społecznej. W przypadku treści dotyczących pozyskiwania zasobów finansowych zwrócona zostaje uwaga na szczególnie skomplikowany montaż środków finansowych pochodzących z rozmaitych źródeł dla potrzeb przedsięwzięcia, którego głównym celem nie jest maksymalizacja zysku, lecz wartości społeczne. Wbudowanie kontekstu społecznego w program studiów stanowi najważniejszą społeczną innowację.

  Uczestnicy:
  Studia przeznaczone są głównie dla różnych kategorii pracowników samorządów, pracowników instytucji pomocy społecznej oraz absolwentów wyższych studiów magisterskich i licencjackich, którzy są liderami lokalnymi w ramach jednostek samorządu terytorialnego, organizacji obywatelskich, twórcami przedsiębiorstw społecznych.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |