Studia Podyplomowe - Zamówienia Publiczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zamówienia Publiczne - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych,przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych,wdrożenie do procesu zamówień publicznych w różnych jego wariantach ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dotyczącej robót budowlanych,przygotowanie do uruchamiania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz ukształtowanie profesjonalizmu i etyki zawodowej w zamówieniach publicznych
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnicy * Dyrektorzy i pracownicy szkół, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej * Pracownicy administracji, biznesu * PrzedsiębiorcyWarunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Zamówienia Publiczne

  Organizatorzy studiów

      * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Organizacja zajęć
      * studia trwają 2 semestry
      * zajęcia odbywają się raz w miesiącu w piątki od 16.00, soboty i niedziele od 9.00 w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 180 godzin zajęć

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
      * opracowanie dokumentacji wybranego postępowania o udzielenie zamówienia
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Ramowy program studiów
      * Podstawowe pojęcia w systemie zamówień publicznych wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych Regulacje prawne (źródła prawa) związane z zamówieniami publicznymi w polskim systemie prawa.
      * Zasady udzielania zamówień publicznych.
      * Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
      * Tryby udzielania zamówień publicznych.
      * Zasady i sposoby udzielania zmówienia publicznego.
      * Procedura składania, otwarcia, badanie i ocena ofert.
      * Umowy w sprawach zamówień publicznych.
      * Odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy w zamówieniach publicznych.
      * System kontroli udzielania zamówień publicznych i system środków ochrony prawnej.
      * Zamówienia publiczne w prawie wspólnotowym.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |