Home > Podyplomowe > Administracja Publiczna - ogólne > Dzienne > Zamość > Administracja publiczna w stanach zagrożeń - Zamość - Lubelskie

Administracja publiczna w stanach zagrożeń - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja publiczna w stanach zagrożeń - Dzienne - Zamość - Lubelskie

 • Cele
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej oceny i diagnozy zagrożeń naturalnych, społecznych, technicznych i ekonomicznych, efektywnego działania i wykorzystania procedur w sytuacjach kryzysowych oraz opanowania umiejętności szybkiego usuwania skutków kryzysu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na podyplomowe studia Administracji publicznej w stanach zagrożeń przyjmowani będą absolwenci posiadający wyższe studia licencjackie i magisterskie. Studia przeznaczone są głównie dla osób, które zawodowo zajmują się albo potencjalnie mogą się zetknąć różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi (pracownicy administracji publicznej-rządowej samorządowej, pracownicy służb publicznych- policja, straż miejska, straż graniczna, itp.).
 • Szczegółowe informacje
  Studia mają charakter dwusemestralny (łącznie 220 godzin) i realizowane będą w trybie niestacjonarnym. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów. Studia są płatne. Kształcenie odbywać się będzie na dwudniowych zjazdach co dwa tygodnie. Podczas studiów słuchacze poddawani będą sprawdzaniu wiedzy poprzez egzaminy, zaliczenia, kolokwia. Po pierwszym semestrze słuchacze  dokonują wyboru tematu pracy końcowej i promotora. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych programem nauczania,  pozytywna ocena z pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego.
  Istnieje możliwość kształtowania programu studiów w zależności od zainteresowań słuchaczy.
  Po ukończeniu studiów i obronie pracy końcowej absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Administracji publicznej w stanach zagrożeń.
  Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do pracy w wydziałach i sztabach zarządzania kryzysowego, formacjach obrony cywilnej kraju, jednostkach państwowej straży pożarnej, instytucjach samorządowych różnego szczebla, w strukturach bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych, a w szczególności na stanowiskach:
  -inspektor ds. monitorowania zagrożeń,
  -analityk danych w sytuacjach ekstremalnych,
  -doradca w sztabie kryzysowym (na wszystkich szczeblach w administracji),
  -menedżer sytuacji kryzysowych,
  -specjalista w zakresie planowania cywilnego.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |