Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego - Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego - Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania: Zajęcia trwają trzy semestry i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 350 godzin zajęć.

  Opis Studiów: Studia przeznaczone są głównie dla absolwentów kierunków filologicznych (ukończone studia licencjackie lub magisterskie, specjalność nauczycielska), chcących uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Słuchaczami studiów mogą być także absolwenci innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie, pod warunkiem zaliczenia testu sprawdzającego wiedzę o języku i kulturze polskiej.

  Celem studiów
  jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców języka polskiego, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski.
  Absolwenci uzyskają potwierdzone dyplomem kwalifikacje, obejmujące umiejętność układania programu nauczania, doboru materiałów dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce z kształceniem językowym. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest napisanie i obrona pracy końcowej z wybranego przedmiotu w ramach planu studiów.

  Przedmioty prowadzone w ramach studiów - Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej, Kultura języka i normy zachowań językowych, Język i kultura polska w świecie, Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy, Nauczanie cudzoziemców kultury polskiej, Literatura w nauczaniu cudzoziemców, Wybrane zagadnienia przekładu, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców, Testowanie i ocenianie, Metody nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży, Elementy wiedzy o historii Polski, Praktyka

Inne informacje związane z Polski dla Obcokrajowców

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |