Home > Studia I Stopnia > Rehabilitacja > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Edukacja zdrowotna z rehabilitacją - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Edukacja zdrowotna z rehabilitacją - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Edukacja zdrowotna z rehabilitacją - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  W dniu 30 maja 2003 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie uprawnienia do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku Pedagogika specjalna w specjalności Oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką. Studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalna trwają trzy lata, program przewiduje ponadto 15 tygodni praktyk zawodowych. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach psychoterapeutycznych, zakładach karnych, ośrodkach "MONAR-u", schroniskach dla nieletnich, sądownictwie Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego wypłacanego z budżetu MENiS. Plan studiów dziennych przewiduje 2200 godzin zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń (studia zaoczne - 1760 godzin).
 • Praktyki
  15 tygodni praktyk
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  kierunek: Pedagogika specjalna      
  specjalność: Edukacja zdrowotna z rehabilitacją    
     
  1     Filozofia                          
  2     Socjologia                         
  3     Informatyka                         
  4     Język obcy ( do wyboru )                         
  5     Metody badań pedagogicznych                          
  6     Przedmiot do wyboru                         
  7     Biomedyczne podstawy rozwoju                          
  8     Psychologia ogólna                          
  9     Psychologia rozwojowa i osobowości                          
  10     Historia wychowania                         
  11     Psychologia kliniczna                          
  12     Pedagogika ogólna                         
  13     Dydaktyka                         
  14     Pedagogika specjalna                         
  15     Genetyka                         
  16     Pedeutologia z deontologią zawodu                          
  17     Media w edukacji osób niepełnosprawnych                         
  18     Diagnostyka pedagogiczna                         
  19     Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących                         
  20     Edukacja i rehabilitacja osób niesłyszących i słabo słyszących
  21     Edukacja i rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo                         
  22     Edukacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych
  23     Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchow
  24     Edukacja i rehabilitacja osób niedostosowanych społecznie
  25     Muzykoterapia                         
  26     Biblioterapia                         
  27     Logopedia                          
  28     Ustawodawstwo społeczne                          
  29     Arteterapia                         
  30     Seminarium dyplomowe                         
  31     Prawo oświatowe                         
  32     Emisja głosu                          
  33     Ortodydaktyka                         
  34     Teoria i praktyka integracji społecznej                          
  35     Wychowanie dzieci niepełnosprawnych w rodzinie                          
  36     Psychologia osób niepełnosprawnych                          
  37     Metodyka edukacji wczesnoszkolnej                         
  38     Metodyka wychowania i nauczania upośledzonych umysłowo w lekkim stopniu                        39     Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej                        
  40     Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo                        
  41     Metodyka wychowania i nauczania dzieci i słabo słyszących                        
  42     Metodyka wychowania i nauczania dzieci głuchoniemych                       
  43     Elementy pielęgnowania                         
  44     Ergoterapia i aktywizacja zawodowa                         
  45     Nauka czynności dnia codziennego                         
  46     Propedeutyka rehabilitacji                         
  47     Podstawy fizjoterapii                         
  48     Rehabilitacja wyższych czynności ruchowych                        
  49     Metodyka nauczania czynności ruchowych                         
  50     Kinezyterapia                         
  51     Masaż                         
  52     Rehabilitacja osób ze złożonymi upośledzeniami                        
  53     Podstawy języka migowego                         
  54     Metodyka wychowania niepełnosprawnych w internecie                          
  55     Reedukacja dzieci z trudnościami w uczeniu sie z metodyką pracy kor. - wyrównawczej

Inne informacje związane z Rehabilitacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |