Home > Studia I Stopnia > Stomatologia > Zaoczne > Lublin > Techniki Dentystyczne - Studia I Stopnia - Lublin - Lubelskie

Techniki Dentystyczne - Studia I Stopnia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Techniki Dentystyczne - Studia I Stopnia - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwent powinien umieć między innymi: rozpoznawać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, podejmować działania ratunkowe, udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach nagłych, oceniać stan zdrowia ludności, zachorowalność w różnych populacjach, rozumieć funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, stosować zasady organizacji pracy w pracowniach techniczno-protetycznych, stosować zasady bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy oraz w pracowniach wyposażonych w linie technologiczne.
  Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania, oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej - w zespole stomatologicznym. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Studia I stopnia (licencjackie - 6 semestrów)
  Specjalności: Ortodoncja, Protetyka
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Dyrektywy Unii Europejskiej wymagają, aby zawody medyczne do których należy technik dentystyczny legitymowały się dyplomami ukończenia studiów wyższych. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie rozpoczęła nabór na studia I stopnia na kierunku techniki dentystyczne.

  Studia trwają 3 lata. Pogram obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych oraz treści podstawowych (anatomii i histologii, fizjologii narządu żucia, epidemiologii, zdrowia publicznego, ochrony środowiska, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ekonomii i finansów w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania pracownią techniki dentystycznej) a także nauczanie przedmiotów kierunkowych (z zakresu techniki protetycznej, techniki ortodontycznej, propedeutyki protetyki, propedeutyki ortodoncji, materiałoznawstwa techniczno-dentystycznego, technologii odlewniczych w technice dentystycznej, konstrukcji protez stałych i ruchomych, modelarstwa i rysunku, technologii polimerów, technologii ceramicznych, biomechaniki w technice dentystycznej).

  Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu: anatomii i fizjologii organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem głowy, szyi, narządu żucia, techniki dentystycznej, jak również podstawy nauk społecznych, prawa, ekonomii, zarządzania. Powinien zdobyć przede wszystkim wiedzę, umiejętności praktyczne i sprawność w zakresie:

  • wykonywania wszystkich uzupełnień protetycznych począwszy od protez całkowitych do implantów oraz aparatów ortodontycznych,
  • technologii wykonywania protez, szyn, obturatorów, ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia,
  • wykonywania urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatologicznego da pacjentów: wieku rozwojowego, dojrzałego i geriatrycznego.

  Niezbędne umiejętności absolwenta, to także analiza modeli protez z wykorzystaniem technik informatycznych, stosowanie alternatywnych typów protez do zaistniałej sytuacji klinicznej oraz umiejętność wskazywania wad i zalet rożnych konstrukcji protez stomatologicznych.

  Absolwent powinien posiadać kompetencje :

  • z zakresu inżynierii warstwy wierzchniej: kształtowania warstw wierzchnich, doboru technologii, porównywania obróbek warstwy wierzchniej pod katem najbardziej przydatnego optymalnego zastosowania zabiegów w protetyce stomatologicznej,
  • z zakresu modelarstwa i rysunku: rozumienie morfologii szczegółowej uzębienia człowieka, rysowanie, modelowanie i odwzorowywanie anatomicznych kształtów zębów oraz elementów protez,
  • z zakresu technologii polimerów: stosowanie polimerów w technice dentystycznej, stosowanie technologii polimeryzacyji oraz łączenia tworzyw kompozytowych z metalami, stosowanie metod wzmacniania struktur polimerowych,
  • z zakresu technologii ceramicznych: rozpoznawanie właściwości materiałów ceramicznych stosowanych w protetyce stomatologicznej, stosowanie technologii spiekania, wypalania i napalania na metal, stosowania technologii wykonawstwa wypełnień bezmetalowych,
  • z zakresu propedeutyki chirurgii szczękowo-twarzowej: rozumienie pojęć oraz problemów z zakresu chirurgii szczękowo twarzowej: planowania i wykonywania protez stomatologicznych z wykorzystaniem implantów stomatologicznych, wykonywania uzupełnień u pacjentów po rozległych zabiegach chirurgicznych,
  • z zakresu biomechaniki w technice dentystycznej: rozumienie zagadnień biomechaniki części twarzowej, kręgosłupa, stawu biodrowego, posiadanie wiedzy o biomateriałach i trybologii w badaniach numerycznych i doświadczalnych stosowanych w biomechanice.

Inne informacje związane z Stomatologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |