Studia I Stopnia - Odnowa Biologiczna i Pielęgnacja Urody - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Odnowa Biologiczna i Pielęgnacja Urody - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwent kierunku Fizjoterapia, specjalności Odnowa biologiczna i pielęgnacja urody otrzymuje dyplom licencjata równorzędny z dyplomem uczelni państwowej upoważniający do kontynuacji nauki na magisterskich studiach uzupełniających. Studia w WSSP zapewniają wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych i kultury fizycznej, niezbędne do rehabilitacji osób w różnym wieku, w celu profilaktyki przywracania sprawności i wydolności fizycznej na poziomie optymalnym osób o utrwalonym inwalidztwie, współpracy w specjalistycznych zespołach rehabilitacyjnych.

  Przygotowują do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. Ukończenie studiów w WSSP umożliwia otrzymanie pracy w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia ( np. szpitalach o różnym profilu, specjalistycznych przychodniach, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, ośrodkach i sanatoriach rehabilitacyjnych), ośrodkach gimnastyki korekcyjnej oraz wychowawczo - rehabilitacyjnych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, placówkach prowadzących działalność prozdrowotną (np. ogniskach TKKF, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, ,,fitness klubach", ośrodkach SPA)), przychodniach sportowo - lekarskich, placówkach oświatowych prowadzących zajęcia w zakresie gimnastyki korekcyjnej oraz innych placówkach.

  Absolwenci specjalności Odnowa biologiczna i pielęgnacja urody przygotowani będę do: pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, systematycznego doskonalenia poziomu zawodowego i wiedzy.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów

  kierunek: Fizjoterapia     
  specjalność: Odnowa biologiczna i pielęgnacja urody    

  1     Etyka                          
  2     Język obcy                         
  3     Podstawy informatyki                         
  4     Socjologia                          
  5     Socjologia zdrowia i choroby                          
  6     Anatomia prawidłowa człowieka                         
  7     Anatomia funkcjonalna                          
  8     Anatomia rentgenowska                          
  9     Biologia medyczna                          
  10     Fizjologia człowieka                         
  11     Neurofizjologia                          
  12     Biochemia                         
  13     Biofizyka                         
  14     Biomechanika kliniczna                         
  15     Psychologia rozwojowa i kliniczna                          
  16     Pedagogika i pedagogika specjalna                         
  17     Patofizjologia ogólna                         
  18     Metodyka nauczania ruchu
                          
  19     Kinezjologia                         
  20     Gimnastyka korekcyjna                         
  21     Wychowanie fizyczne                         
  22     Ogólna teoria fizjoterapii                          
  23     Kinezyterapia                         
  24     Fizykoterapia                          
  25     Masaż                          
      Kliniczne podstawy fizjoterapii:
                          
  26     - ortopedia i traumatologia                         
  27     - reumatologia                         
  28     - neurologia i neurochirurgia                         
  29     - pediatria                          
  30     - kardiologia                         
  31     - pulmonologia                          
  32     - chirurgia i onkologia                         
  33     - ginekologia i położnictwo                         
  34     - geriatria                         
  35     - psychiatria                         
  36     - intensywna opieka medyczna                         
              Fizjoterapia kliniczna w:                         
  37     - ortopedii i traumatologii                         
  38     - reumatologii                         
  39     - pedriatrii                         
  40     - neurologii i neurochirurgii                         
  41     - geriatrii                         
  42     - ginekologii i położnictwie                         
  43     - pulmonologii                         
  44     - kardiologii                         
  45     - psychiatrii                         
  46     - chirurgii i onkologii                          
  47     - w intensywnej terapii                         
  48     Wybrane metody fizjoterapii                         
  49     Kosmetologia pielęgnacyjna                         
  50     Kosmetologia upiększająca                         
  51     Kosmetologia lecznicza                         
  52     Kosmetologia stanów patologicznych                         
  53     Dietetyka                          
  54     Podstawy estetyki, makijażu i wizażu                          
  55     Pierwsza pomoc medyczna                         
  56     Dermatologia                         
  57     Podstawy farmakologii i toksykologii                         
  58     Chemia kosmetyczna                         
  59     Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja                         
  60     Seminarium licencjackie

Inne informacje związane z lekarz medycyny

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |