Home > Studia I Stopnia > Ratownictwo Medyczne > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Ratownictwo Medyczne - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Ratownictwo Medyczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ratownictwo Medyczne - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku ratownictwo medyczne realizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Lublinie, nadają uprawnienia absolwentom do zatrudnienia w charakterze ratownika medycznego

  Absolwenci powinni posiadać wiedzę z zakresu anatomii, funkcjonowania organizmu ludzkiego, patomechanizmów i klinicznych aspektów chorób, stanów bezpośrednio zagrażających życiu człowieka i dysfunkcji poszczególnych układów.

  Zdobywa przede wszystkim praktyczne umiejętności ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas zdarzenia oraz w szczególnych oddziałach ratunkowych. Do podstawowych umiejętności samodzielnego wykonania medycznych czynności ratunkowych należą:

  • ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania,
  • układanie pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń,
  • prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dorosłych u dzieci,
  • bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych,
  • przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno gardłowej oraz rurki nosowo- gardłowej,
  • podawanie tlenu,
  • wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem: maski twarzowej, zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego, oraz respiratora transportowego, intubacji dotchawiczej w laryngologii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta, bez środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka samorozprężalnego,
  • intubacja dotchawicza w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową
  • wykonywanie konikopunkcji przy braku możliwości wykonania intubacji,
  • wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG,
  • wykonywanie defibrylacji automatycznej,
  • wykonywanie EKG,
  • monitorowanie czynności układu oddechowego; monitorowanie czynności układu krwionośnego,
  • wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych,
  • podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną dotchawiczą i wziewną oraz doszpikową – przy użyciu igły automatycznej,
  • ocena świadomości pacjenta wg skali Glasgow,
  • ocena świadomości źrenic i reakcji na światło,
  • nakłucia jamy opłucnowej w odmie prężnej potwierdzonej badaniem fizykalnym
  • cewnikowanie pęcherza moczowego,
  • zakładanie sądy żołądkowej,
  • pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,
  • oznaczenie stężenia glukozy przy użyciu przy użyciu gleukometru,
  • opatrywanie ran,
  • unieruchomienie złamań, zwichnięć i skręceń,
  • unieruchomienie kręgosłupa, a szczególnie odcinka szyjnego,
  • odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,
  • segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof,
  • podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczeniach skutków zdrowotnych zdarzenia oraz przygotowania pacjenta i sprawowania opieki medycznej podczas transportu.

  Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych, socjologicznych, psychologicznych. Istotne są jego predyspozycje osobowościowe, cechy psychofizyczne niezbędne dla zawodu ratownika medycznego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Inne informacje związane z Ratownictwo Medyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |