Home > Studia I Stopnia > Fizjoterapia > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Fizjoterapia - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  W dniu 23 lipca 2003 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku Fizjoterapia. Studia na ww. kierunku są studiami licencjackimi i trwają 6 semestrów. Absolwent otrzymuje po ich ukończeniu tytuł licencjata. Może tym samym kontynuować naukę na magisterskich studiach uzupełniających. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych i kultury fizycznej niezbędnej do usprawniania osób w różnym wieku celem zapobiegania niepełnosprawności, przywracania sprawności i wydolności fizycznej osób w różnym wieku i stanie zdrowia, kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności fizycznej na poziomie optymalnym dla osób o utrwalonym inwalidztwie itp. Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów umożliwiają zatrudnienie absolwentów w takich miejscach jak placówki służby zdrowia (szpitale, przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne oraz ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne), ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, a także ośrodki prowadzące działalność prozdrowotną (ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu), kluby sportowe oraz szkoły i placówki oświatowe.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  kierunek: Fizjoterapia      
  1     Etyka                         
  2     Język obcy                         
  3     Podstawy informatyki                          
  4     Socjologia                          
  5     Socjologia zdrowia i choroby                          
  6     Anatomia prawidłowa człowieka                          
  7     Anatomia funkcjonalna                          
  8     Anatomia rentgenowska                          
  9     Biologia medyczna                          
  10     Fizjologia człowieka                         
  11     Neurofizjologia                         
  12     Biochemia                         
  13     Biofizyka                          
  14     Biomechanika kliniczna                          
  15     Psychologia rozwojowa i kliniczna                          
  16     Pedagogika i pedagogika specjalna                         
  17     Patofizjologia ogólna                         
  18     Epidemiologia i demografia                          
  19     Teoria wychowania fizycznego                         
  20     Metodyka nauczania ruchu                         
  21     Kinezjologia     Z                     
  22     Gimnastyka korekcyjna                         
  23     Sport niepełnosprawnych                          
  24     Wychowanie fizyczne                          
  25     Ogólna teoria fizjoterapii                         
  26     Kinezyterapia                          
  27     Fizykoterapia                         
  28     Masaż                         
      Kliniczne podstawy fizjoterapii:                         
  29     - ortopedia i traumatologia                          
  30     - reumatologia                         
  31     - neurologia i neurochirurgia                          
  32     - pediatria                          
  33     - kardiologia                          
  34     - pulmonologia                         
  35     - chirurgia i onkologia                         
  36     - ginekologia i położnictwo                         
  37     - geriatria                         
  38     - psychiatria                         
  39     - intensywna opieka medyczna                         
      Fizjoterapia kliniczna w :                         
  40     - ortopedii i traumatologii                         
  41     - reumatologii                          
  42     - pediatrii                         
  43     - neurologii i neurochirurgii                         
  44     - geriatrii                          
  45     - ginekologii i położnictwie                         
  46     - pulmonologii                         
  47     - kardiologii                         
  48     - psychiatrii                         
  49     - chirurgii i onkologii                         
  50     - w intensywnej terapii                         
  51     Wybrane metody fizjoterapii                         
  52     Farmakologia w fizjoterapii                          
  53     Zaopatrzenie ortopedyczne                         
  54     Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie                          
  55     Pierwsza pomoc medyczna                         
  56     Podstawy rehabilitacji zawodowej                          
  57     Leczenie fizykalne w wybranych jednostkach chorobowych                          
  58     Metody masażu                         
  59     Promocja i ochrona zdrowia                         
  60     Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X