Home > Podyplomowe > Nauczanie - Inne > Zaoczne > Lublin > Nauczanie Chemii - Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne - Lublin - Lubelskie

Nauczanie Chemii - Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Nauczanie Chemii - Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Organizator: Wydział Chemii UMCS
  Czas trwania: 3 semestry

  Opis Studiów:
  Podstawowym celem studiów jest uzyskanie przez osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe o charakterze przyrodniczym, uprawnień do nauczania chemii w szkole. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.
  Zajęcia na studiach odbywają się systemem zaocznym, przez trzy semestry, przeważnie raz lub dwa razy w miesiącu, przez trzy dni (piątek, sobota, niedziela). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 350, w tym 185 godzin o charakterze praktycznym (seminaria, laboratoria, konwersatoria, itp.) i 165 godzin wykładów
  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem oraz uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch egzaminów tzn. z chemii i metodyki nauczania chemii.

  Program studiów:

  Program studiów został opracowany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić potrzeby współczesnego nauczyciela chemii. Stworzone zostały warunki do zdobycia umiejętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami w kształceniu chemicznym. Program ten powstawał przy wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych dla nauczycieli i kontaktów zagranicznych z innymi uczelniami prowadzącymi tego rodzaju studia. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia to bardzo dobrzy specjaliści w swoich dziedzinach naukowych, jak również doskonali dydaktycy, znający problemy polskiej szkoły.
   
  Zasady przyjęć:
  Warunkiem zakwalifikowania na studia jest spełnienie wymogów formalnych:
  • ukończone studia wyższe o charakterze przyrodniczym
  • przygotowanie pedagogiczne,
  • praca w szkole,
  oraz złożenie odpowiednich dokumentów :
  • podania o przyjęcie na studia,
  • oryginalnego (nie kserokopii) odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopii dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień pedagogicznych,
  • dwóch fotografii,
  • zobowiązania o pokryciu kosztów kształcenia.

Inne informacje związane z Nauczanie - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |