Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J.P. II w Białej Podlaskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne - Edukacja dla Bezpieczeństwa - Zaoczne - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa są przewidziane dla nauczycieli i pedagogów przygotowujących się do realizacji nowego przedmiotu ,,Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a także dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień koordynatora bezpieczeństwa. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktycznych z edukacji dla bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), zał. 4. Podstawa programowa dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Studia mogą podjąć również pracownicy placówek edukacji, kultury, funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej planujący pracę w szkole jako nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz pracownicy instytucji samorządowych w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej, ochrony dóbr kultury, reagowania kryzysowego.
  W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności kluczowe do realizacji podstawy programowej wymienionego przedmiotu, a w szczególności: umiejętności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie placówek edukacji i kultury, poznanie zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku lub innych zagrożeń.

  Rekrutacja na studia
  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  Zapisy na semestr zimowy trwają do 31 sierpnia 2010 roku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zaliczenie studiów
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zdanie egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy dyplomowej.

  Program studiów
  edukacja dla bezpieczeństwa,
  podstawy teorii bezpieczeństwa,
  polityka i strategia bezpieczeństwa,
  podstawy dydaktyki,
  wybrane zagadnienia z psychologii,
  metodyka nauczania przedmiotu,
  ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna,
  bezpieczeństwo kulturowe Polski,
  system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego i inne.

  Czas trwania: 3 semestry
  Ilość godzin: 360 godzin wykładów oraz ćwiczeń
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Liczba miejsc: 30
  Koordynator: dr Stanisława Nazaruk

Inne informacje związane z administracja w edukacji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |