Zarządzanie Oświatą - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J.P. II w Białej Podlaskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Oświatą - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą przewidziane są dla dyrektorów szkół oraz kandydatów na dyrektorów, a także do osób mających sprawować funkcje kierownicze w oświacie i nauczycieli chcących poszerzyć swoje dotychczasowe kwalifikacje. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz nabycie przez nich umiejętności sprawnego i nowoczesnego kierowania placówką oświatową.

  Rekrutacja na studia
  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  Zapisy na semestr zimowy trwają do  31 sierpnia 2010 roku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zaliczenie studiów
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy dyplomowej.

  Program studiów
  Systemy oświatowe i polityka edukacyjna UE,
  System oświatowy w Polsce,
  Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia,
  Prawo oświatowe,
  Zamówienia publiczne,
  Zarządzanie funduszami strukturalnymi UE,
  Podstawy teorii organizacji i zarządzania w oświacie,
  Odpowiedzialność dyrektora w świetle zarządzania finansami szkoły,
  Kontrola i nadzór finansowy nad szkołą,
  Techniki menedżerskie,
  Zarządzanie zmianą,
  Komunikacja, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów,
  Zarządzanie karierą,
  Marketing usług edukacyjnych,
  Wybrane zagadnienia psychologii,
  Socjologia edukacji,
  Systemy informatyczne w zarządzaniu oświatą,
  Kształcenie na odległość.

  Czas trwania: 2 semestry
  Ilość godzin: 300 godzin wykładów oraz ćwiczeń
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Liczba miejsc: 30
  Koordynator: dr Danuta Guzal Dec

Inne informacje związane z administracja w edukacji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |