Studia I Stopnia - Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Rosnące obecnie zapotrzebowanie na kadrę inżynierską widoczne jest szczególnie w wysoko uprzemysłowionych regionach. Odpowiedzią na te sygnały jest propozycja studiów inżynierskich, których program został opracowany z uwzględnieniem specyficznych potrzeb lokalnego przemysłu w zakresie kształcenia inżynierskiego.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje

  Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / studia inżynierskie 3,5 letnie

  Specjalnośc: Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy

  Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe przygotowują studenta do dalszego kształcenia dostarczając podstawowych wiadomości z zakresu następujących przedmiotów: język obcy, psychologia zarządzania, techniki studiowania, matematyka ze statystyką, fizyka, technologie informacyjne, mikroekonomia, makroekonomia, prawo gospodarcze, marketing, badania operacyjne, ekologia i zarządzanie środowiskowe, zarządzanie wiedzą, ochrona własności intelektualnej.


  Przedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Należą do nich: techniki bezpieczeństwa, dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie warunków pracy, ryzyko zawodowe na stanowisku, identyfikacja zagrożeń i szacowanie poziomu ryzyka zawodowego, identyfikacja i ocena czynników ryzyka, projektowanie i eksploatacja systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, audit bezpieczeństwa pracy na stanowisku, koszty bezpieczeństwa i zdrowia, oprogramowanie systemów zarządzania, programy oceny ryzyka zawodowego, ergonomiczna analiza uciążliwości pracy, diagnozowanie ergonomiczne, projektowanie ergonomiczne, ergonomia układu człowiek-komputer, normalizacja w bezpieczeństwie pracy i ergonomii, ergonomia systemów zautomatyzowanych, ergonomia i środowisko pracy, praktyczne zastosowanie programów oceny ryzyka zawodowego w organizacji.

  Absolwenci studiów inżynierskich znajdą możliwości zatrudnienia jako kadra kierownicza średniego szczebla w organizacjach gospodarczych, jako osoby odpowiedzialne za realizację szeroko pojętej polityki w zakresie projektowania i eksploatacji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz z zakresu szacowania i kategoryzowania ryzyka zawodowego, a także jako audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni w obszarze monitorowania i auditowania zagadnień dotyczących warunków pracy.
Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Pracy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |