Studia I Stopnia - Zarządzanie Procesami Produkcji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie Procesami Produkcji - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Rosnące obecnie zapotrzebowanie na kadrę inżynierską widoczne jest szczególnie w wysoko uprzemysłowionych regionach. Odpowiedzią na te sygnały jest propozycja studiów inżynierskich, których program został opracowany z uwzględnieniem specyficznych potrzeb lokalnego przemysłu w zakresie kształcenia inżynierskiego. Studia na specjalności Zarządzanie Procesami Produkcji rozszerzają umiejętności absolwenta inżyniera w stosunku do absolwentów klasycznych kierunków inżynierskich i przygotowują go do pełnienia funkcji kierowniczej w przemyśle oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / studia inżynierskie 3,5 letnie

  Specjalności:

      * Zarządzanie Procesami Produkcji


  Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe przygotowują studenta do dalszego kształcenia dostarczając podstawowych wiadomości z zakresu następujących przedmiotów: język obcy, psychologia zarządzania, techniki studiowania, matematyka ze statystyką, fizyka, technologie informacyjne, mikroekonomia, makroekonomia, prawo gospodarcze, marketing, badania operacyjne, ekologia i zarządzanie środowiskowe, zarządzanie wiedzą, ochrona własności intelektualnej.

  Przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia szczegółowe z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, które przekazują najnowsze rozwiązania i wiedzę niezbędną do dalszego, specjalizacyjnego kształcenia. Program obejmuje następujące przedmioty: finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością, podstawy zarządzania, wprowadzenie do techniki, materiałoznawstwo, projektowanie inżynierskie, podstawy bezpieczeństwa pracy, procesy i techniki produkcyjne, zarządzanie bezpieczeństwem, logistyka w przedsiębiorstwie, grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynieryjnych, metrologia.

  Wykładowcami poszczególnych przedmiotów są pracownicy naukowi Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz praktycy z miedziowego holdingu KGHM Polska Miedź S.A. Ponadto każdy student podczas całego procesu nauczania winien odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, która ma na celu praktyczne przygotowanie studenta do wykonywanego zawodu. Uczelnia umożliwia odbycie praktyk zawodowych w ramach współpracy z największymi pracodawcami regionu, m.in. KGHM Polska Miedz SA, Pol-Miedź Trans Sp. z o. o., PHP Mercus Sp. z o. o.

  Możliwość kontynuacji studiów:
  Po uzyskaniu tytułu inżyniera, absolwent Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego może kontynuować naukę na uczelniach, które prowadzą uzupełniające studia magisterskie w ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Specjalnośc: Zarządzanie Procesami Produkcji

  Do przedmiotów specjalnościowych należą m.in.: podstawy kontrolingu, zarządzanie projektami, gospodarka magazynowa, modelowanie symulacyjne, technologie i przemysł maszynowy, działalność inwestycyjna, projekt technologiczny, ochrona przed hałasem i wibracjami, ergonomia i środowisko pracy, podstawy transportu, podstawy montażu, ochrona środowiska, podstawy procesów technologicznych.

  Absolwenci specjalności Zarządzanie Procesami Produkcji są przygotowani do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu.


Inne informacje związane z Inżynieria Produkcji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |