Home > Studia I Stopnia > Inżynieria > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Inżynieria Ruchu - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Inżynieria Ruchu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Inżynieria Ruchu - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Studia na specjalności „Inżynieria ruchu” przygotowują studentów do projektowania, organizacji i zarządzania systemami transportowymi i magazynowymi w firmie, do planowania infrastruktury i sieci transportowych oraz organizowania potoków ruchu w transporcie samochodowym i kolejowym. Szczególną uwagę zwraca się na problematykę sterowania ruchem oraz potokami przepływu osób i materiałów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska i wymagań zrównoważonej rozbudowy systemów przewozowych w warunkach dynamicznego rozwoju gospodarki. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę dotyczącą budowy i eksploatacji technicznych środków transportu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością oraz logistyki i marketingu. Będzie także posiadał szeroką wiedzę z zakresu prawa ze szczególnym podkreśleniem procedur celnych, europejskich standardów w transporcie i międzynarodowej polityki gospodarczej. Uniwersalny charakter wykształcenia pozwoli absolwentom na podejmowanie pracy w innych gałęziach gospodarki, jak również na prowadzenie własnych firm spedycyjnych, transportowych i handlowo - usługowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Inżynieria Ruchu

  Przedmioty        


  Analiza ryzyka w transporcie
  Diagnostyka maszyn    
  Infrastruktura transportu  
  Inżynieria ruchu drogowego  
  Inżynieria ruchu kolejowego   
  Pojazdy szynowe i transport kombinowany   
  Polityka transportowa UE 
  Spedycja, ubezpieczenia i procedury celne    
  Systemy sterowania ruchem pojazdów
  Telematyka    
  Teoria ruchu pojazdów    
  Umiejętności kierownicze 
  Zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie    
  Zarządzanie jakością   


   

Inne informacje związane z Inżynieria

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |