Home > Podyplomowe > Kursy Zawodowe > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe dla Audytorów Energetycznych - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe dla Audytorów Energetycznych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe dla Audytorów Energetycznych - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Celem studiów jest przygotowania słuchaczy do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności audytora energetycznego oraz poszerzenie wiadomości związanych z problematyką użytkowania energii i zagadnieniami auditingu energetycznego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe dla Audytorów Energetycznych

  Organizatorzy studiów  
   * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 8 miesięcy w systemie 13 sesji zjazdowych
      * zajęcia odbywają się raz w miesiącu (piątki od 16.00, soboty i niedziele od 9.00) w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 180 godzin zajęć

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie ćwiczenia audytorskiego
      * pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Ramowy program studiów
      * Użytkowanie energii i oszczędność energii
      * Doradztwo energetyczne
      * Ochrona cieplna budynków
      * Kotły na paliwa stałe, ciekłe i gazowe
      * Wentylacja i klimatyzacja
      * Pompy ciepła i odnawialne źródła energii
      * Systemy ciepłownicze i wewnętrzne instalacje grzewcze
      * Oszczędne użytkowanie wody
      * Oszczędność energii elektrycznej
      * Kierowanie gospodarką energetyczną i pomiar energii
      * Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji (przedsięwzięć energooszczędnych)
      * Metody pomiarów i badań
      * Technika termografii
      * Finansowanie przedsięwzięć i współpraca z bankami
      * Techniki negocjacji
      * Audyting energetyczny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
      * Oszczędność energii na tle celów inwestora
      * Ocena kondycji finansowej inwestora
      * Egzamin

  Korzyści dla absolwentów
  Program studiów uwzględnia wymagania stawiane audytorom, przez obowiązujące prawo oraz Krajową Agencję Poszanowania Energii SA. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie audytu energetycznego.
  Ukończenie studiów jest podstawą ubiegania się o nabycie kwalifikacji zawodowych audytora energetycznego i uzyskania certyfikacji w Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA.
  Po ukończeniu studiów słuchacze indywidualnie ubiegają się o certyfikację w KAPE SA

Inne informacje związane z Kursy Zawodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |