Studia I Stopnia-Biznes Euroazjatycki

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Biznes Euroazjatycki - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Studia europeistyczne mają na celu przygotowanie kadr dla międzynarodowych firm oraz instytucji rządowych i pozarządowych. Tacy specjaliści muszą biegle posługiwać się językami obcymi (głównie angielskim, ale także francuskim, hiszpańskim czy rosyjskim). Z tego powodu program studiów obejmuje naukę języka obcego na wybranym przez studenta poziomie zaawansowania. Ważną rolę odgrywa kształcenie w zakresie podstaw informatyki, które pozwala na uzyskanie certyfikatu informatycznego ECDL. W ramach przedmiotów kierunkowych poznasz m.in. instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, prawo europejskie oraz funkcjonowanie polityk wspólnotowych. Szczególną uwagę zwraca się na politykę regionalną UE i systemy wdrażania funduszy strukturalnych, jak również przekazanie studentom umiejętności opracowania i zarządzania projektami europejskimi. Nowatorską formą zajęć są warsztaty europejskie, które pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności w dziedzinach nie objętych podstawowymi przedmiotami kursowymi. W ramach warsztatów nauczysz się korzystać ze źródeł informacji europejskiej, jak założyć stowarzyszenie czy fundację, przygotowują projekty edukacyjne, społeczne i infrastrukturalne.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licenjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Europeistyka
  Specjalność- Biznes Euroazjatycki

  Specjalność przygotowuje do pracy w firmach lub organizacjach prowadzących lub planujących prowadzenie wspólnych działań biznesowych z partnerami azjatyckimi. Stanowi odpowiedź na tendencje obserwowane we współczesnej gospodarce światowej i rosnącą rolę Azji Środkowo-Wschodniej w międzynarodowym handlu. Przekłada się to na duże zainteresowanie polskich przedsiębiorstw współpracą z partnerami azjatyckimi, a także coraz bardziej widoczną obecność firm azjatyckich w Polsce. Poza problematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych program specjalności uwzględnia także m.in. uwarunkowania kulturowe współpracy, szczególnie istotne w przypadku tego regionu świata.

  W programie studiów m.in.:

  * stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Azją,
  * podstawy kulturowe wybranych obszarów Azji,
  * gospodarki azjatyckie,
  * dalekowschodnie metody zarządzania,
  * negocjacje międzynarodowe
  .

  Specjalność realizowana od 5. semestru na studiach I stopnia.

  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz posiadał niezbędną wiedzę do podjęcia pracy w charakterze doradcy, konsultanta, pełnomocnika firmy ds. kontaktów azjatyckich, analityka rynków dalekowschodnich, międzynarodowego negocjatora handlowego, jak również pracownika lub kandydata do pracy w koncernie azjatyckim w Polsce.

Inne informacje związane z handel międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |