Studia I Stopnia-Promocja Zdrowia z Fizjoterapią

 • Centrum:
 • Typ:
  W ciągu tygodnia
 • Miejsce:
 • Rodzaj:
 • Cena:
 • Komentarz:
  Studia realizowane są również w systemie niestacjonarnym. Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ na kierunku Zdrowie publiczne w momencie uzyskania uprawnień. Natomiast absolwenci specjalności promocja zdrowia z fizjoterapią mogą kontynuować naukę wybierając studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 • Więcej informacji
Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Promocja Zdrowia z Fizjoterapią - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Celem tej specjalności jest przygotowanie Cię do stosowania kompletnego usprawniania leczniczego w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Zdrowie Publiczne
  Specjalizacja- Promocja Zdrowia z Fizjoterapią

  Zdobyta wiedza pozwoli Ci na zastosowanie postępowania fizjoterapeutycznego w stosunku do osób chorych przewlekle oraz niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie. W dobie starzenia się społeczeństwa jest to bardzo ważna dziedzina medycyny. Jeśli chcesz się uczyć na tej specjalności powinieneś wyróżniać się predyspozycjami psychofizycznymi, pozwalającymi również na pracę z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

  W programie studiów m.in.:

  * podstawy fizjoterapii klinicznej,
  * masaż leczniczy,
  * fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu,
  * kinezyterapia
  ,

  Aby ubiegać się o przyjęcie na specjalność promocja zdrowia z fizjoterapią musisz przejść obowiązkowe badania lekarskie w Poradni Medycyny Pracy. Skierowanie na nie otrzymasz w Dziale Rekrutacji.

  Specjalność realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent uzyskasz przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii i masażu. Podczas studiów zostaniesz również przygotowany do pełnienia ról edukatorskich w zakresie promocji zdrowia i fizjoterapii, zgodnie z wymogami współczesnych standardów zawodowych powyższej specjalności. Nabyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozwolą Ci podjąć współpracę w zespole terapeutycznym (lekarz, psycholog, pielęgniarka, pracownik socjalny, logopeda itp.). Znajdziesz zatrudnienie w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych, gabinetach prywatnych, przychodniach sportowo-lekarskich.

Inne informacje związane z fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |