Studia I Stopnia-Dyplomacja i Służba Zagraniczna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Dyplomacja i Służba Zagraniczna - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Studia europeistyczne mają na celu przygotowanie kadr dla międzynarodowych firm oraz instytucji rządowych i pozarządowych. Tacy specjaliści muszą biegle posługiwać się językami obcymi (głównie angielskim, ale także francuskim, hiszpańskim czy rosyjskim). Z tego powodu program studiów obejmuje naukę języka obcego na wybranym przez studenta poziomie zaawansowania. Ważną rolę odgrywa kształcenie w zakresie podstaw informatyki, które pozwala na uzyskanie certyfikatu informatycznego ECDL. W ramach przedmiotów kierunkowych poznasz m.in. instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, prawo europejskie oraz funkcjonowanie polityk wspólnotowych. Szczególną uwagę zwraca się na politykę regionalną UE i systemy wdrażania funduszy strukturalnych, jak również przekazanie studentom umiejętności opracowania i zarządzania projektami europejskimi. Nowatorską formą zajęć są warsztaty europejskie, które pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności w dziedzinach nie objętych podstawowymi przedmiotami kursowymi. W ramach warsztatów nauczysz się korzystać ze źródeł informacji europejskiej, jak założyć stowarzyszenie czy fundację, przygotowują projekty edukacyjne, społeczne i infrastrukturalne.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencajt
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Europeistyka
  Specjalność- Dyplomacja i Służba Zagraniczna

  Specjalność przygotowuje do rozpoczęcia kariery zawodowej w służbie dyplomatyczno-konsularnej oraz instytucjach międzynarodowych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów specjalnościowych mają za zadanie, ze względu na swój szczególny wykładowo - ćwiczeniowy profil, wyjść naprzeciwko problemowi braku wykształconej, młodej kadry przygotowanej do obsługi struktur Unii Europejskiej, instytucji i organizacji międzynarodowych oraz polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej.

  W programie studiów m.in.:

  * organizacja służby dyplomatycznej i konsularnej,
  * korespondencja i dokumenty dyplomatyczne,
  * sztuka negocjacji,
  * służba i polityka zagraniczna,
  * techniki autoprezentacji i wystąpień medialnych
  .

  Specjalność realizowana od 5. semestru na studiach I stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz posiadał niezbędną wiedzę do podjęcia pracy w charakterze personelu pomocniczego w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, a po dodatkowych przeszkoleniach w polskich służbach dyplomatyczno-konsularnych, jak również instytucjach, organizacjach i strukturach o charakterze ponadnarodowym i międzynarodowym (UE, ONZ, NATO).

Inne informacje związane z europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |