Studia I Stopnia-Biznes Międzynarodowy

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Biznes Międzynarodowy - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Wiedza z zakresu ekonomii jest nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego człowieka i dotyczy wielu dziedzin jego aktywności. Ponadto wraz z rozwojem gospodarczym krajów wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów związanych z różnymi obszarami ekonomii. Studia na tym kierunku pomogą Ci zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce i życiu społecznym. Poza wiedzą ekonomiczną w trakcie nauki opanujesz również nowoczesne narzędzia komunikacji. Uzyskasz certyfikat umiejętności komputerowych ECDL potwierdzający znajomość określonych programów oraz zdobycie wymaganych umiejętności komputerowych. Będziesz miał również możliwość uzyskania również certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie minimum B-2. Studentom tego kierunku oferujemy także możliwość zdobycia honorowanego przez firmy na całym świecie certyfikatu European Business Competence*Licence (EBC*L), czyli Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych. Jest on ogólnoeuropejskim świadectwem potwierdzającym posiadanie wiadomości z zakresu ekonomii, finansów i prawa spółek. System EBC*L umożliwia studentom Ekonomii zdobycie rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku pracy świadectwa kompetencji biznesowych. A co po studiach? Znajomość procesów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnym świecie zapewnia umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy. Wykształcenie w tej sferze jest nieodzowne, by radzić sobie nie tylko na polu zagadnień ekonomicznych, ale też ułatwia komunikowanie między ludźmi. A w biznesie, do którego przygotujemy absolwentów tego kierunku, ta właśnie komunikacja jest najważniejsza.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Ekonomia
  Specjalność-Biznes Międzynarodowy

  Program studiów na tej specjalności został przystosowany do wymogów pracy w komórkach eksportu, importu i w zagranicznych oddziałach firm krajowych. W trakcie studiów zdobędziesz fachową wiedzę umożliwiającą pracę w instytucjach UE i innych organizacjach międzynarodowych. Oferta skierowana jest również do wszystkich zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

  W programie studiów m.in.:

  * kultura europejskiego biznesu,
  * przedsiębiorczość i innowacje,
  * firma w UE,
  * programy pomocowe,
  * zarządzanie międzynarodowe,
  * zarządzanie finansami firmy
  .

  Specjalność realizowana jest od 1. semestru na studiach I stopnia.

  A co po studiach?

  Jako absolwent tej specjalności będziesz znakomicie zorientowany w praktyce zarządzania, przygotowany do pracy w międzykulturowym otoczeniu, wyróżniający się duchem przedsiębiorczości i zdolnościami interpersonalnymi.

Inne informacje związane z handel międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |