Studia I Stopnia-Urzędnik Europejski

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Urzędnik Europejski - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Studia europeistyczne mają na celu przygotowanie kadr dla międzynarodowych firm oraz instytucji rządowych i pozarządowych. Tacy specjaliści muszą biegle posługiwać się językami obcymi (głównie angielskim, ale także francuskim, hiszpańskim czy rosyjskim). Z tego powodu program studiów obejmuje naukę języka obcego na wybranym przez studenta poziomie zaawansowania. Ważną rolę odgrywa kształcenie w zakresie podstaw informatyki, które pozwala na uzyskanie certyfikatu informatycznego ECDL. W ramach przedmiotów kierunkowych poznasz m.in. instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, prawo europejskie oraz funkcjonowanie polityk wspólnotowych. Szczególną uwagę zwraca się na politykę regionalną UE i systemy wdrażania funduszy strukturalnych, jak również przekazanie studentom umiejętności opracowania i zarządzania projektami europejskimi. Nowatorską formą zajęć są warsztaty europejskie, które pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności w dziedzinach nie objętych podstawowymi przedmiotami kursowymi. W ramach warsztatów nauczysz się korzystać ze źródeł informacji europejskiej, jak założyć stowarzyszenie czy fundację, przygotowują projekty edukacyjne, społeczne i infrastrukturalne.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Jeśli zamierzasz pracować w instytucjach UE lub administracji publicznej szczebla centralnego i regionalnego w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, to ta specjalność jest dla Ciebie. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Europeistyka
  Specjalność - Urzędnik Europejski

   W programie studiów m.in.:

  * zarządzanie funduszami europejskimi,
  * elementy prawa administracyjnego,
  * służba cywilna w UE,
  * warsztaty z zakresu przygotowywania dokumentacji urzędowej
  .

  Specjalność realizowana od 5. semestru na studiach I stopnia.

  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz przygotowany do ubiegania się o pracę w instytucjach UE, organizacjach międzynarodowych, ministerstwach, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich oraz w administracji lokalnej.

Inne informacje związane z europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |