Studia I Stopnia-Zarządzanie Nieruchomościami

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie Nieruchomościami - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie fachowców do pracy w zakresie wyceny, obrotu oraz zarządzania nieruchomościami. Studia przygotowują do zawodu zarządcy nieruchomościami.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia z zakresu „Zarządzanie nieruchomościami” przeznaczone są dla osób zainteresowanych różnymi aspektami gospodarki nieruchomościami. Kandydaci na studia licencjackie i inżynierskie składają: 1. podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu: * Podanie o przyjęcie na studia licencjackie 2. wymagane zaświadczenia i oświadczenia : * oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSFiZ oraz zasadami odpłatności za studia. Studentów studiów pomostowych dofinansowywanych z EFS obowiązują inne zasady odpłatności za studia pomostowe, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. W przypadku kandydatów na studia inżynierskie wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druk skierowania można pobrać w Dziale Spraw Studenckich, 3. wymagane dokumenty : * świadectwo dojrzałości, * cztery zdjęcia o wymiarach 35x45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, * kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona), * kserokopię dowodów wpłat opłaty rejestracyjnej i wpisowej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Ekonomia
  Specjalizacja-Zarządzanie Nieruchomościami

  Studia z zakresu „Zarządzanie nieruchomościami” koncentrują się na:

  -poznaniu wiedzy z zakresu ekonomii, prawa rzeczowego i budowlanego, podstaw budownictwa, urbanistyki oraz gospodarki nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
  -uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji do podjęcia zadań w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem, zarządzaniem lub inwestowaniem w nieruchomości.

  Absolwent specjalności „Zarządzanie nieruchomościami” zna:

  -zasady funkcjonowania rynku nieruchomości,
  -podstawy prawne i organizacyjne obrotu nieruchomościami,
  -cechy nieruchomości jako dobra ekonomicznego,
  -sposoby wyceny rynkowej wartości nieruchomości,
  -narzędzia i zasady inwestowania w nieruchomości,
  -procesy deweloperskie,
  -metody finansowania inwestycji,
  -zarządzanie istniejącymi nieruchomościami w celu maksymalizacji zysku.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent, po ukończeniu studiów ze specjalnością „Zarządzanie nieruchomościami”, przygotowany jest do pracy:

  -w każdej instytucji czy przedsiębiorstwie, które dysponuje nieruchomościami dla potrzeb własnych, a także we wszelkich przedsiębiorstwach zajmujących się nadzorem i eksploatacją nieruchomości. Specjaliści z tej branży poszukiwani są przez przedsiębiorstwa zajmujące się inwestowaniem w nieruchomości, deweloperów, spółdzielnie, zakłady komunalne.
  -w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z katastrem, inwestycjami, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami.

  Po odbyciu wymaganego przepisami prawa stażu zawodowego, absolwenci tej specjalności będą mogli przystąpić do złożenia egzaminu państwowego i uzyskania licencji zawodowej, uprawniającej do samodzielnej działalności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami.

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

  1. Język obcy
  2. Socjologia
  3. Historia gospodarcza
  4. Filozofia
  5. Wychowanie fizyczne


  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

     1. Mikroekonomia
     2. Makroekonomia
     3. Matematyka
     4. Statystyka
     5. Ekonometria
     6. Informatyka
     7. Podstawy zarządzania
     8. Prawo
     9. Finanse i bankowość
    10. Rachunkowość
    11. Międzynarodowe stosunki gospodarcze


  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

     1. Polityka społeczna
     2. Metody wyceny projektów gospodarczych
     3. Polityka gospodarcza
     4. Historia myśli ekonomicznej
     5. Ekonomia matematyczna
     6. Prognozowanie i symulacje
     7. Finanse publiczne


  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

     1. Prawo rzeczowe i budowlane
     2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
     3. Wycena nieruchomości
     4. Ekonomika nieruchomości
     5. Gospodarka przestrzenna
     6. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
     7. Podstawy budownictwa
     8. Rynek nieruchomości
     9. Ubezpieczenia nieruchomości
    10. Instrumenty rynku kapitałowego

    11. Prawo pracy
    12. Metodologia badań i pisania prac dyplomowych
    13. Seminarium

Inne informacje związane z zarządzanie nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |