Studia Podyplomowe - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Podstawowym celem studium jest przygotowanie merytoryczne jego uczestników do egzaminu, którego pozytywne zdanie, oprócz spełnienia innych warunków, uprawnia do otrzymania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Celem pośrednim jest nabycie zdolności do trafnej oceny nieruchomości pod kątem jej prawnego, technicznego i ekonomicznego stanu oraz własnych działań zawodowych przy wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umów: 1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, 2) nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, najmu lub dzierżawy nieruchomości.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Proponowany układ zajęć pozwala zdobyć niezbędne minimum wiedzy z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz poprzez praktyczne zajęcia przygotować słuchaczy do roli i zadań pośrednika. Problematyka studium w swojej treści jest swoistą procedurą, jaką musi podjąć przyszły pośrednik zanim podpisze jedną z umów pośrednictwa określoną przez art. 181 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1987r. o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, że musi on posiadać wiedzę z zakresu stosunków cywilno-prawnych, a przede wszystkim z zakresu problematyki prawnej, technicznej i ekonomicznej warunkującą prawidłowe wykonywanie czynności zmierzających do zawarcia umów. Program studium podyplomowego jest zgodny z minimum programowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Komunikat Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami).
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP.
 • Szczegółowe informacje
  Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

  Studia odbywają się w soboty i niedziele; wykłady, warsztaty, rozwiązywanie studiów przypadku, treningi.

  Program:

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa
  • Nieruchomość jako dobro ekonomiczne
  • Własność i inne prawa rzeczowe
  • Stosunki cywilno-prawne
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  • Podstawy finansów publicznych
  • Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne
  • Źródła informacji o nieruchomościach
  • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  • Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami
  • Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
  • Podstawy budownictwa – prawo budowlane
  • Gospodarka mieszkaniowa
  • Prawo Spółdzielcze
  • Organizacja i zarządzanie biurem obrotu nieruchomościami - prawo gospodarcze
  • Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia
  • Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
  • Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami
  • Notariusz w obrocie nieruchomościami
  • Podstawy prawa spółek
  • Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • Podstawy marketingu i psychologii
  • Doradztwo na rynku nieruchomości
  • Zarządzanie nieruchomościami - wybrane zagadnienia
  • Podstawowe informacje o rynkach nieruchomości i prowadzeniu działalności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej
   

Inne informacje związane z Nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |