Studia I Stopnia - Inwestycje i Nieruchomości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Inwestycje i Nieruchomości - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności "Inwestycje i Nieruchomości" przygotowywani są do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości a także doradztwa w zakresie rynków nieruchomości. Abolwenci specjalności "Inwestycje i Nieruchomości" po uzyskaniu licencji zawodowych mogą samodzielnie prowadzić wyżej wymienioną działalność zawodową lub też pracować w firmach specjalizujących się w obsłudze sektora nieruchomości. Absolweci specjalności "Inwestycje i Nieruchomości" są przygotowani do pracy zarówno w sektorze biznesowym w zakresie inwestycji w nieruchomości jak i w sekotrze publicznym na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, w szczególności w wydziałach inwestycji oraz gospodarki nieruchomościami
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, bez egzaminów wstępnych! O przyjęciu, kandydat zostaje powiadomiony listownie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Inwestycje i Nieruchomości


  SEMESTR 1
  Podstawy mikroekonomii     E
  Matematyka i analiza matematyczna     E
  Podstawy zarządzania     E
  Psychologia     Z
  Geografia ekonomiczna     Z
  Informatyka     zal
  Metodyka samodzielnego studiowania (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
   
  SEMESTR 2
  Podstawy makroekonomii     E
  Prawo     E
  Podstawy rachunkowości     E
  Statystyka     E
  Informatyka     E
  Socjologia     Z
  Język obcy     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 4 tyg.     zal
   
  SEMESTR 3
  Podstawy marketingu     E
  Ekonometria     E
  Polityka społeczno – gospodarcza     Z
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze     E
  Mikroekonomia     Z
  Makroekonomia     Z
  Podstawy inwestowania     Z
  Studia przedinwestycyjne     Z
  Informatyka     zal
  Planowanie kariery zawodowej (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 3 tyg.     zal
   
  SEMESTR 4
  Metody oceny projektów gospodarczych     Z
  Zarządzanie projektami inwestycyjnymi     Z
  Prawo budowlane     Z
  Finanse i bankowość     Z
  Inwestycje sektora publicznego     Z
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  Kultura przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 6 tyg.     zal
   
  SEMESTR 5
  Historia myśli ekonomicznej     E
  Zarządzanie nieruchomościami     E
  Inwestycje finansowe     E
  Gospodarka i obrót nieruchomościami     E
  Finanse publiczne     Z
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  ABC przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 2 tyg.     zal
   
  SEMESTR 6
  Zastosowania informatyki w biznesie     Z
  Ekonomia matematyczna     E
  Rachunkowość i sprawozdawczość inwestycyjna     E
  Prognozowanie i symulacje     Z
  Prawo rzeczowe     E
  Analiza i funkcjonowanie rynków nieruchomości     Z
  Seminarium dyplomowe     E
  Przedmiot do wyboru (1)     E
  Język obcy     E
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Etyka przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
   
  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU
  Wycena przedsiębiorstw
  Ryzyko projektów inwestycyjnych
  Finansowanie projektów inwestycyjnych
  Ekologiczne aspekty inwestowania
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  System informacji terenowej
  Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi
  Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
  Międzynarodowe rynki inwestycyjno – nieruchomościowe
  Wycena nieruchomości
  Organizacja procesu inwestycyjnego


  E - egzamin
  Z - zaliczenie na prawach egzaminu
  zal- zaliczenie

Inne informacje związane z zarządzanie nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |