Studia I Stopnia - Gospodarka Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Gospodarka Nieruchomościami - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Specjalność Gospodarka Nieruchomościami to złożona, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. Jako absolwent tej specjalności zdobędziesz umiejętności, które są cenione na rynku pracy.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji:

  * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji,
  * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane),
  * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004),
  * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość,
  * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy),
  * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU),
  * dowód wniesienia opłaty wpisowej

  Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia.

  Warunki przyjęcia
  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Ekonomia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Gospodarka Nieruchomościami

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • międzynarodowych stosunków gospodarczych • prawa • zarządzania • rachunkowości • podstaw makroekonomii • mikroekonomii • matematyki • statystyki opisowej • ekonometrii • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • polityki społecznej • polityki gospodarczej • analizy ekonomicznej • finansów publicznych i rynków finansowych • ekonomii integracji europejskiej • etyki życia gospodarczego • gospodarki regionalnej
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.
  Czego można się nauczyć?
  Studenci specjalności zdobywają wiedzę z następujących przedmiotów specjalnościowych:

      * Gospodarka nieruchomościami
      * Rynek nieruchomości
      * Finanse
      * Podstawy ekonomii i rachunkowości
      * Podstawy matematyki finansowej, statystyki i ekonometrii
      * Podstawy wiedzy technicznej
      * Gospodarka przestrzenna, podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
      * Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
      * Zarządzanie nieruchomościami
      * Rzeczoznawstwo majątkowe
      * Podstawy marketingu i psychologii.

  Studenci specjalności uzyskują także wiedzę z zakresu podstaw prawnych gospodarki nieruchomościami oraz zapoznają się z ekonomicznymi i technicznymi aspektami zarządzania nieruchomościami. Poznają metody, podejścia i techniki wyceny nieruchomości w Polsce, a także zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki argumentacji oraz marketingu i psychologii.


  Jakie są perspektywy zawodowe?

  Absolwenci specjalności Gospodarka Nieruchomościami znajdą pracę w:

      * biurach obrotu nieruchomościami, zajmując się pośrednictwem i sprzedażą nieruchomości
      * spółkach zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi oraz komercyjnymi, zajmując się                zarządzaniem i zapewnieniem
        dostaw usług do budynków, obsługą finansową nieruchomości, kontaktami i obsługą najemców
      * firmach developerskich, współtworząc plany nowych inwestycji oraz pozyskując klientów
      * spółdzielniach mieszkaniowych, zajmując się zarządzaniem nieruchomościami oraz                            współtworząc plany nowych inwestycji
      * organach administracji samorządowej, zajmując się problemami mieszkaniowymi społeczności
      * urzędach mieszkalnictwa i rozwoju miast działających przy urzędach wojewódzkich
      * jako rzeczoznawcy majątkowi zajmujący się wyceną nieruchomości.

  Korzyści
  Program specjalności Gospodarka Nieruchomościami spełnia wymagania znowelizowanej Ustawy o Gospodarce
  Nieruchomościami (Dz. U. 2007 r. nr 173 poz. 1218) w zakresie minimum programowego. Wiedza zdobyta podczas studiów stanowi podstawę do zdobycia licencji zarządcy i pośrednika nieruchomości. Osoby, które będą kontynuować studia w WSB na specjalności Gospodarka Nieruchomościami na studiach II stopnia moga również ubiegać się o licencję na wycenę nieruchomości.

Inne informacje związane z zarządzanie nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |