Studia I Stopnia-Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych

 • Centrum:
 • Typ:
  W ciągu tygodnia
 • Miejsce:
 • Rodzaj:
 • Cena:
 • Komentarz:
  Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach m.in. w WSIiZ na kierunku Zdrowie Publiczne w momencie otrzymania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Absolwenci specjalności zarządzanie kryzysowe mają natomiast możliwość kontynuacji studiów wybierając studia II stopnia w WSIiZ na kierunku Ekonomia. Ponadto absolwenci wszystkich specjalności mogą podjąć kształcenie na studiach II stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne lub Bezpieczeństwo narodowe w inn
 • Więcej informacji
Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych. Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje również interesujące zajęcia szkoleniowe w zakresie walki wręcz, walki z narzędziami, a także wyszkolenia strzeleckiego.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych. Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje również interesujące zajęcia szkoleniowe w zakresie walki wręcz, walki z narzędziami, a także wyszkolenia strzeleckiego. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek - Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  Specjalizacja -Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych

  Podczas studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę dotyczącą wieloaspektowych procedur zarządzania, narzędzi i technik wykorzystywanych w ramach zapewniania bezpieczeństwa w systemach i sieciach teleinformatycznych. Nabędziesz również podstawowe umiejętności związane z kryptografią oraz diagnozowaniem i eliminacją zagrożeń w systemach informatycznych. Poszerzeniem Twoich kwalifikacji będzie wiedza odnosząca się do praktycznych aspektów wykorzystania posiadanych umiejętności w sferze: e-biznesu, bankowości elektronicznej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, instytucjach publicznych oraz innych organizacjach, wykorzystujących w swej działalności systemy i sieci informatyczne.

  W programie studiów m.in.:

  * bazy danych i zarządzanie informacją
  * ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
  * podstawy kryptologii
  * biznes elektroniczny
  * organizacja ochrony infrastruktury krytycznej
  * zagrożenia w systemach informatycznych
  * prawo Internetu


  Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.


  A CO PO STUDIACH?

  Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w instytucjach zajmujących się gwarantowaniem bezpieczeństwa informatycznego oraz organizacjach wymagających w swej działalności umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych.

   

Inne informacje związane z bezpieczeństwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |