Información

Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” jest Uczelnią przygotowującą swoich studentów do życia i pracy w świecie dynamicznych zmian społeczno-kulturowych i gospodarczych, w którym podstawą sprawnego funkcjonowania jest posiadanie gruntownej wiedzy i umiejętność korzystania z nowoczesnych technik komunikacyjnych.

Uczelnia znajdująca się w samym centrum miasta, której patronuje Lech Wałęsa, prowadzi trzyletnie wyższe studia zawodowe (sześć lub siedem semestrów) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) na 8 kierunkach. Absolwenci otrzymają tytuł licencjata lub inżyniera po uzyskaniu wszystkich zaliczeń, zdaniu wymaganych egzaminów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej oraz odbyciu praktyki. Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, jest uczelnią wielokierunkową, oferującą kandydatom różne możliwości edukacyjne, zgodne z potrzebami rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Misją Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu jest efektywne intelektualnie i zawodowo kształcenie, wychowywanie studentów oraz przygotowanie absolwentów do życia publicznego i pracy zawodowej w warunkach integrującej się Europy i rosnącej konkurencji na rynku pracy, a także stworzenie możliwości zaspokojenia naukowych i zawodowych aspiracji młodzieży, szczególnie z obszarów wiejskich i małych miast.

Naszym studentom proponujemy komfortowe warunki nauki w przestronnych i przygotowanych do celów dydaktycznych budynkach położonych w centrum Poznania.

Zapewniamy możliwość nauki języków obcych na najwyższym poziomie (lektoraty, wykłady, konwersatoria). Oferujemy kształcenie przy pomocy najnowocześniejszych metod i technologii multimedialnych.

Kadra dydaktyczna Szkoły to wybitni naukowcy oraz przedstawiciele środowisk kultury, gospodarki i polityki.

W Szkole powstały:
  • biuro karier
  • bibliotekę uczelnianą z bogatym księgozbiorem  
  • możliwość korzystania ze wszystkich bibliotek w Poznaniu – w tym także z biblioteki UAM, a za pośrednictwem internetu dostęp do wszystkich księgozbiorów na świecie
  • wydawnictwo uczelniane – przygotowujące publikacje naukowe, materiały dydaktyczne, monografie, skrypty, itp.
  • barek uczelniany
  • AZS - sekcje sportowe
  • kluby dyskusyjne, koła zainteresowań

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |