Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Specjalność Obsługa Klienta w Turystyce i Hotelarstwie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Specjalność Obsługa Klienta w Turystyce i Hotelarstwie - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Specjalność: Obsługa klienta w turystyce i hotelarstwie

  Specjalność przygotowuje do pracy w dziale obsługi klienta w biurach podróży i agencjach turystycznych; recepcjach obiektów hotelarskich i ośrodków rekreacyjno sportowych; firmach organizujących kongresy i seminaria oraz punktach inforamcji turystycznej. Program nauczania obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów podstawowych i kierunkowych m.in. metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, marketing i sprzedaż usług turystycznych i hotelarskich, kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego, techniki komunikacji społecznej oraz podstawy protokołu dyplomatycznego. W ramach kursu nauczania studencji doskonalą również znajomość języków obcych i ich praktyczne wykorzystanie w pracy w branży turystycznej.

  Absolwenci kier. TURYSTYKA I REKREACJA uzyskują wysokie kwalifikacje do pracy między innymi w: 
  • jednostkach obsługi ruchu turystycznego,
  • ośrodkach rekreacyjnych, domach wypoczynkowych,
  • instytucjach specjalizujących się w organizacji i rozwoju turystyki.
  Zatrudniani mogą  być także w:
  • strukturach administracji państwowej szczebla centralnego i regionalnego
  • strukturach administracji samorządowej, 
  • służbach specjalnych kreujących politykę turystyczną,
  • organizacjach społecznych i fundacjach związanych z turystyką i rekreacją,
  • na stanowiskach związanych z zarządzaniem gospodarką turystyczną oraz z rozwojem turystyki i sportu,
  • wydawnictwach turystycznych i różnych ogniwach edukacji, masmediach itp.
  Absolwenci przygotowani będą również do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi w turystyce i rekreacji oraz do prowadzenia własnej (indywidualnej) działalności jako prywatny podmiot turystyczny (np. w agroturystyce). Dzięki dobrej znajomości przynajmniej dwóch języków obcych oraz przewidywanej wymianie zagranicznej (praktykach), absolwenci będą mogli prowadzić działalność lub uzyskać pracę na europejskim (unijnym) rynku pracy.

  Przedmioty na kierunku Turystyka i rekracja

  Przedmioty kierunkowe:

  1. Język obcy angielski lub niemiecki
  2. Technogie informacyjne
  3. Historia architektury i sztuki
  4. Ekonomia
  5. Zarządzanie
  6. Psychologia
  7. Fizjologia człowieka
  8. Ekologia
  9. Ochrona środowiska
  10. Prawo
  11. Socjologia
  12. Filozofia
  13. Etyka
  14. Ochrona własności intelektualnej
  15. Geografia fizyczna Polski
  16. Geografia społeczno-ekonom. Polski
  17. Geografia turystyczna
  18. Podstawy turystyki
  19. Podstawy rekreacji
  20. Ekonomika turystyki i rekreacji
  21. Krajoznawstwo
  22. Obsługa ruchu turystycznego
  23. Hotelarstwo
  24. Pedagogika czasu wolnego
  25. Kształtowanie środowiska i ochrony przyrody
  26. Jakośc surowców i produktów spożywczych
  27. Żywienie człowieka
  28. Produkcja roślinna i zwierzęca
  29. Wychowanie fizyczne i rekreacja ruchowa
  30. Obozy i turystyka kwalifikowana
  31. Przedmiot do wyboru:
   31.1 Agroturystyka
   31.2 Turystyka uzdrowiskowa
  32. Przedmiot do wyboru:
   32.1 Wybrane choroby zakaźne
   32.2 Pasożytnicze i tropikalne człowieka
   32.3 Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Specjalność: Hotelarstwo

  Kategoryzacja i klasyfikacja bazy hotelowej-standardy jakości
  Podstawy ekonomiczno prawne działalności hotelowej
  Podstawy marketingu
  Obsługa konsumenta
  Organizacja i technika pracy
  Seminarium dyplomowe
  Praktyki- liczba tygodni


Inne informacje związane z Organizacja Turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |