Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Turystyką > Dzienne > Kalisz > Zarządzanie Sportem, Turystyką i Rekreacją - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Zarządzanie Sportem, Turystyką i Rekreacją - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Sportem, Turystyką i Rekreacją - Studia I Stopnia - Dzienne - Kalisz - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Informacje ogólne
  Typ studiów: pierwszego stopnia - licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
  Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

  Rozwój gospodarczy powoduje wzrost zapotrzebowania na zaspoko­jenie potrzeb wyższego rzędu, na pomoc w organizacji czasu wolnego, na funkcjonowanie coraz większej ilości podmiotów zajmujących się pro­blematyką sportu i rekreacji. Zarządzanie tymi organizacjami wymaga szerokiej wiedzy.

  Absolwenci specjalności zarządzanie sportem, turystyką i rekreacją uzyskają właśnie taką wiedzę w zakresie ogólnych umiejętności organizacyjnych, menedżerskich i analitycznych oraz specjalistycznych umiejętności merytorycznych. Zdobędą wiedzę, która ułatwi im zarządzanie organi­zacją funkcjonującą w sferze sportu i rekreacji. Uzyskane kompetencje specjalistyczne umożliwią aktywne uczestniczenie w procesie tworze­nia miejsc pracy w sporcie, rekreacji oraz zatrudnienie w społecznych i publicznych instytucjach sportowych.

  Możliwości zatrudnienia
  Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy na stanowiskach związanych ze sportem i re­kreacją. Będzie posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem sportowym oraz w zakresie organizacji, fi­nansów i marketingu. Będzie mógł podejmować pracę w takich miejscach jak: instytucje administracji odpowiedzialne za sport i rekreację ruchową, społeczne instytucje sportowe, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, miejskie i gminne ośrodki sportu i rekreacji oraz prywat­ne kluby, których działalność związana jest z aktywnością rekreacyjną (np. kempingi, ośrodki wypoczynkowe, kluby fitness).

  Wybrane przedmioty z programu studiów
  Marketing sportowy, biologiczny i ruchowy rozwój człowieka, kultu­ralno-ruchowe formy rekreacji, propedeutyka kultury fizycznej, historia kultury fizycznej i olimpizmu, teoria i metodyka rekreacji, teoria sportu, instytucjonalizacja i infrastruktura sportowo-rekreacyjna, projektowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, odnowa biologiczna, pedagogika czasu wolnego i sport rekreacyjny, ubezpieczenia w sporcie, propedeuty­ka sportów zespołowych, prawo w sporcie.

Inne informacje związane z Zarządzanie Turystyką

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |