Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Specjalność Zarządzanie w Gospodarce Turystycznej

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Specjalność Zarządzanie w Gospodarce Turystycznej - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Praktyki
  Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA są odpowiedzią na rosnące potrzeby wypoczynku krajowego, weekendowego oraz różnorodnych form rekreacji, przy rozwijającej się sieci ośrodków turystycznych, obiektów i terenów rekreacyjnych oraz zakładanego wzrostu wymiany turystycznej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
  TURYSTYKA I REKREACJA jest kierunkiem interdyscyplinarnym, służącym kształtowaniu kadr zawodowych dostosowanych do komercyjnych wymogów i mechanizmów ekonomicznych, typowych dla gospodarki wolnorynkowej. Są to studia dla kandydatów o zdolnościach do myślenia strategicznego, marketingowego, syntezy wieloaspektowych zagadnień i o predyspozycjach do kierowania zespołami ludzkimi.
  Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA cechuje zintegrowany system kształcenia polegający na ścisłym powiązaniu wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Specjalność: Zarządzanie w gospodarce turystycznej

  Absolwenci specjalności „Zarządzanie w gospodarce turystycznej” będą posiadali umiejętność kierowania zespołami ludzkimi oraz samodzielnego planowania i realizacji przedsięwzięć wchodzących w zakres usług turystycznych i rekreacyjnych, w tym opracowywania i realizacji imprez turystycznych, zajęć i imprez rekreacyjnych. Opanują wiedze i umiejętności niezbędne do kompleksowego kreowania produktu turystycznego oraz stosowania instrumentów marketingu i kształtowania ładu przestrzennego w turystyce i rekreacji.


  Absolwenci kier. TURYSTYKA I REKREACJA uzyskują wysokie kwalifikacje do pracy między innymi w: 
  • jednostkach obsługi ruchu turystycznego,
  • ośrodkach rekreacyjnych, domach wypoczynkowych,
  • instytucjach specjalizujących się w organizacji i rozwoju turystyki.
  Zatrudniani mogą  być także w:
  • strukturach administracji państwowej szczebla centralnego i regionalnego
  • strukturach administracji samorządowej, 
  • służbach specjalnych kreujących politykę turystyczną,
  • organizacjach społecznych i fundacjach związanych z turystyką i rekreacją,
  • na stanowiskach związanych z zarządzaniem gospodarką turystyczną oraz z rozwojem turystyki i sportu,
  • wydawnictwach turystycznych i różnych ogniwach edukacji, masmediach itp.
  Absolwenci przygotowani będą również do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi w turystyce i rekreacji oraz do prowadzenia własnej (indywidualnej) działalności jako prywatny podmiot turystyczny (np. w agroturystyce). Dzięki dobrej znajomości przynajmniej dwóch języków obcych oraz przewidywanej wymianie zagranicznej (praktykach), absolwenci będą mogli prowadzić działalność lub uzyskać pracę na europejskim (unijnym) rynku pracy.

Inne informacje związane z Zarządzanie Turystyką

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |