Home > Studia I Stopnia > Turystyka > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Turystyka Kulturowa - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Turystyka Kulturowa - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WWSTiZ-Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka Kulturowa - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia: 1. złożenie wymaganych dokumentów: * oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości; * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej; * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki; * cztery zdjęcia; * kolorowa fotografia cyfrowa (na płycie CD) o wymiarach 20 x 25mm w formacie jpg. lub tif.; * kserokopia dowodu osobistego; * kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy mężczyzn); * kwestionariusz oraz podanie; * koperta ze znaczkiem zaadresowana na swój adres. 2. podpisanie umowy o naukę, 3. uiszczenie wymaganych opłat. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu kształci w systemie trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich), stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Nauczanie w systemie (stacjonarnym) dziennym realizowane jest od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.oo do 17.oo.
  W każdym semestrze przewidziano 15 tygodni zajęć.
  Kształcenie w trybie (niestacjonarnym) zaocznym odbywa się w systemie dwóch zjazdów w miesiącu. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w piątki w godzinach 13.oo-20.oo, w soboty w godzinach 8.oo-17.oo oraz w niedziele w godzinach 8.oo-16.oo.
  W każdym semestrze przewidzianych jest 10 zjazdów.


  Wykaz przedmiotów dla kierunku: Turystyka i rekreacja

  specjalność: Turystyka kulturowa

  Antropologia kulturowa

  BHP

  Ćwiczenia terenowe i obozy

  Dziedzictwo kulturowe

  Ekologia i ochrona środowiska

  Ekonomia

  Ekonomika w turystyce i rekreacji

  Ergonomia

  Filozofia

  Fizjologia człowieka

  Geografia turystyczna

  Historia kultury i sztuki

  Hotelarstwo

  Instytucje kultury i media w turystyce

  Język angielski

  Język obcy II (do wyboru niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski)

  Krajoznawstwo

  Miasto jako obiekt turystyczny

  Obsługa ruchu turystycznego

  Ochrona własności intelektualnej

  Organizacja i obsługa imprez kulturalnych

  Pedagogika czasu wolnego

  Podstawy informatyki

  Podstawy rachunkowości

  Podstawy rekreacji

  Podstawy turystyki

  Praktyka zawodowa

  Prawo w turystyce i rekreacji

  Propedeutyka turystyki kulturowej

  Psychologia w turystyce

  Seminarium dyplomowe

  Socjologia

  Szlaki kulturowe

  Wykład fakultatywny I **

  Wykład fakultatywny II**

  Zajęcia rekreacyjne (W.F.)*

  Zarządzanie

  Żywienie człowieka


Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |