Studia II Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Specjalność Hotelarstwo i Gastronomia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiG - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Specjalność Hotelarstwo i Gastronomia - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Przygotowanie absolwenta WSHiG do życia w trudnej rzeczywistości gospodarczej gwarantuje:

  * wiedza społeczno-ekonomiczna pozwalająca poznać potrzeby ludzkie oraz rozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce,
  * umiejętność samodzielnej oceny i wartościowania zjawisk społeczno-politycznych
  * zapewniająca zrozumienie istoty procesów integracyjnych we współczesnej Europie,
  * umiejętność budowy strategii i polityki rozwoju turystyki w ogniwach samorządu terytorialnego,
  * zdolność dokonywania trafnej oceny możliwości i zagrożeń rozwoju turystyki w gminach i regionach turystycznych,
  * umiejętność krytycznej oceny posiadanej wiedzy i przekonanie o potrzebie ustawicznego doskonalenia swej osobowości oraz umiejętności aktualizowania i podwyższania kwalifikacji zawodowych,
  * kreowanie kultury czasu przeznaczonego na odpoczynek.
 • Praktyki
  Studia prowadzone są zgodnie ze standardami nauczania przyjętymi przez MEiN dla kierunku turystyka i rekreacja.
  www.men.gov.pl/prawo
  * studia stacjonarne [dzienne] - zajęcia prowadzone są w dni powszednie od godziny 8:00
  * studia niestacjonarne [zaoczne] - zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 8:00
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Hotelarstwo i gastronomia
  Pracownicy Katedry Hotelarstwo i Gastronomia prowadzą zajęcia na studiach dla specjalności hotelarstwo i gastronomia m.in. z zakresu:
  • nauki o żywności i żywieniu
  • technologii produkcji potraw towaroznawstwo produktów spożywczych
  • usług hotelarsko-gastronomicznych
  • zarządzania hotelami i restauracjami
  Zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi prowadzonymi na terenie WSHiG, restauracji i w ogrodzie zimowym.
  Specjalność hotelarstwo i gastronomia uczy studentów praktycznych umiejętności na krajowych i zagranicznych stażach oraz dostarcza studentom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy kulinarnej w zawodzie dobrze wyszkolonych kucharzy, barmanów, kierowników restauracji i barów, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w ramach przemysłu turystycznego i hotelarskiego

  Języki obce
  Uczelnia kładzie duży nacisk na naukę języków obcych.

  Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązkowa jest nauka języka angielskiego. Istnieje możliwość bezpłatnej nauki dodatkowych języków pod warunkiem zebrania minimum 15 osób. Zajęcia z języków obcych odbywają się na trzech poziomach zaawansowania. Dla osób szczególnie zainteresowanych nauką języków obcych Uczelnia oferuje dodatkowe lektoraty z języków z całego świata, np: arabskiego, greckiego, chińskiego, fińskiego, japońskiego, portugalskiego, szwedzkiego, węgierskiego.
  Z uwagi na konieczność porozumiewania się z głuchoniemymi, którzy coraz częściej są gośćmi obiektów usługowych, studenci na pierwszym i drugim roku obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z języka migowego.
  Zdobyte na WSHiG szerokie kompetencje językowe są bardzo cenione przez wszystkich pracodawców i ułatwiają naszym absolwentom zdobycie atrakcyjnej pracy.

Inne informacje związane z Hotelarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |