Home > Studia I Stopnia > Agroturystyka > Poznań > Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Specjalność Eko- i Agroturystyka - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Specjalność Eko- i Agroturystyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Turystyka i Rekreacja - Specjalność Eko- i Agroturystyka - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Praktyki
  Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA są odpowiedzią na rosnące potrzeby wypoczynku krajowego, weekendowego oraz różnorodnych form rekreacji, przy rozwijającej się sieci ośrodków turystycznych, obiektów i terenów rekreacyjnych oraz zakładanego wzrostu wymiany turystycznej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  TURYSTYKA I REKREACJA jest kierunkiem interdyscyplinarnym, służącym kształtowaniu kadr zawodowych dostosowanych do komercyjnych wymogów i mechanizmów ekonomicznych, typowych dla gospodarki wolnorynkowej. Są to studia dla kandydatów o zdolnościach do myślenia strategicznego, marketingowego, syntezy wieloaspektowych zagadnień i o predyspozycjach do kierowania zespołami ludzkimi.
  Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA cechuje zintegrowany system kształcenia polegający na ścisłym powiązaniu wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Specjalność: Eko- i Agroturystyka

  Absolwenci specjalności „Eko- i Agroturystyka” będą przygotowani do współpracy z konserwatorami przyrody, służbami ochrony środowiska, władzami parków narodowych, krajobrazowych i innych form ochrony przyrody zmierzającej do eliminacji negatywnych skutków użytkowania turystycznego i rekreacyjnego terenów, zwłaszcza chronionych. Nabędą umiejętności formułowania diagnoz i sporządzania prognoz rozwoju ruchu turystycznego i działalności rekreacyjnej na obszarach chronionych. Będą również przygotowani do prowadzenia własnego gospodarstwa agroturystycznego.

  Absolwenci kier. TURYSTYKA I REKREACJA uzyskują wysokie kwalifikacje do pracy między innymi w: 
  • jednostkach obsługi ruchu turystycznego,
  • ośrodkach rekreacyjnych, domach wypoczynkowych,
  • instytucjach specjalizujących się w organizacji i rozwoju turystyki.
  Zatrudniani mogą  być także w:
  • strukturach administracji państwowej szczebla centralnego i regionalnego
  • strukturach administracji samorządowej, 
  • służbach specjalnych kreujących politykę turystyczną,
  • organizacjach społecznych i fundacjach związanych z turystyką i rekreacją,
  • na stanowiskach związanych z zarządzaniem gospodarką turystyczną oraz z rozwojem turystyki i sportu,
  • wydawnictwach turystycznych i różnych ogniwach edukacji, masmediach itp.
  Absolwenci przygotowani będą również do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi w turystyce i rekreacji oraz do prowadzenia własnej (indywidualnej) działalności jako prywatny podmiot turystyczny (np. w agroturystyce). Dzięki dobrej znajomości przynajmniej dwóch języków obcych oraz przewidywanej wymianie zagranicznej (praktykach), absolwenci będą mogli prowadzić działalność lub uzyskać pracę na europejskim (unijnym) rynku pracy.

Inne informacje związane z Agroturystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |