Studia I Stopnia - Hotelarstwo i Gastronomia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiG - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Hotelarstwo i Gastronomia - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Praktyki
  Studia prowadzone są zgodnie ze standardami nauczania przyjętymi przez MEiN dla kierunku turystyka i rekreacja.
  www.men.gov.pl/prawo

  Standardy te są zgodne z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 120/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie modelu kształcenia na poziomie wyższym oraz celami Deklaracji Bolońskiej.
  Uczelnia prowadzi kształcenie w trybie studiów stacjonarnych /dziennych/ i studiów niestacjonarnych /zaocznych/.
  Harmonogram zajęć na dany semestr podaje się studentom do wiadomości najpóźniej podczas inauguracji roku akademickiego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich.

  * studia stacjonarne [dzienne] - zajęcia prowadzone są w dni powszednie od godziny 8:00
  * studia niestacjonarne [zaoczne] - zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 8:00
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Hotelarstwo i gastronomia
  Pracownicy Katedry Hotelarstwo i Gastronomia prowadzą zajęcia na studiach o specjalności hotelarstwo i gastronomia m.in. z zakresu:
  • nauki o żywności i żywieniu
  • technologii produkcji potraw towaroznawstwo produktów spożywczych
  • usług hotelarsko-gastronomicznych
  • zarządzania hotelami i restauracjami
  Zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi prowadzonymi na terenie WSHiG, restauracji i w ogrodzie zimowym.
  Specjalność hotelarstwo i gastronomia uczy studentów praktycznych umiejętności na krajowych i zagranicznych stażach oraz dostarcza studentom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy kulinarnej w zawodzie dobrze wyszkolonych kucharzy, barmanów, kierowników restauracji i barów, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w ramach przemysłu turystycznego i hotelarskiego.

  Na studiach stacjonarnych obowiązkowa jest nauka 3 języków obcych oraz języka migowego.
  Na specjalności Hotelarstwo i Gastronomia, są to:
  • język angielski i język francuski.
  Na pozostałych specjalnościach:
  • język angielski i język niemiecki.
  Trzeci obowiązkowy język student wybiera sam spośród następujących:
  • hiszpańskiego,
  • rosyjskiego,
  • włoskiego,
  • francuskiego,
  • niemieckiego.
  Na studiach niestacjonarnych obowiązkowa jest nauka języka angielskiego.
  Istnieje możliwość bezpłatnej nauki dodatkowych języków pod warunkiem zebrania minimum 15 osób.

  Absolwent naszej Uczelni to specjalista o szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętnościach. Wynika to m.in. z realizowania w programie studiów założeń daleko wykraczających poza sformułowane w ministerialnych standardach nauczania.
  Przedmioty dodatkowe dają podstawy trudnej sztuki racjonalnego gospodarowania w świecie biznesu. Absolwenci posiadają wiedzę społeczno-ekonomiczną, organizacyjno-prawną i w pewnym stopniu także przyrodniczo--geograficzną, co w połączeniu z umiejętnościami zdobywanymi w czasie praktyk krajowych i zagranicznych, znacznie ułatwia znalezienie pracy. Absolwenci WSHiG znajdują zatrudnienie najczęściej w biurach podróży, hotelach, obiektach gastronomicznych, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w organizacjach społecznych oraz administracji na stanowiskach związanych z turystyką i rekreacją. Absolwent WSHiG zna przynajmniej 2 języki. Posiada wiedzę umożliwiającą działanie na wolnym rynku z uwzględnieniem przepisów prawa, pozwalającą na sprawne zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem z wykorzystaniem technik i metod z zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji, pozwalającą na prowadzenie badań rynkowych i planowanie strategii marketingowych. Sukces zawodowy zapewnia studentowi zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych.

  Przygotowanie absolwenta WSHiG do życia w trudnej rzeczywistości gospodarczej gwarantuje:
  • wiedza społeczno-ekonomiczna pozwalająca poznać potrzeby ludzkie oraz rozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce,
  • umiejętność samodzielnej oceny i wartościowania zjawisk społeczno-politycznych
  • zapewniająca zrozumienie istoty procesów integracyjnych we współczesnej Europie,
  • umiejętność budowy strategii i polityki rozwoju turystyki w ogniwach samorządu terytorialnego,
  • zdolność dokonywania trafnej oceny możliwości i zagrożeń rozwoju turystyki w gminach i regionach turystycznych,
  • umiejętność krytycznej oceny posiadanej wiedzy i przekonanie o potrzebie ustawicznego doskonalenia swej osobowości oraz umiejętności aktualizowania i podwyższania kwalifikacji zawodowych,
  • kreowanie kultury czasu przeznaczonego na odpoczynek.

Inne informacje związane z Hotelarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |