Studia I Stopnia - Obsługa Ruchu Turystycznego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiG - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Obsługa Ruchu Turystycznego - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Przygotowanie absolwenta WSHiG do życia w trudnej rzeczywistości gospodarczej gwarantuje:

  * wiedza społeczno-ekonomiczna pozwalająca poznać potrzeby ludzkie oraz rozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce,
  * umiejętność samodzielnej oceny i wartościowania zjawisk społeczno-politycznych
  * zapewniająca zrozumienie istoty procesów integracyjnych we współczesnej Europie,
  * umiejętność budowy strategii i polityki rozwoju turystyki w ogniwach samorządu terytorialnego,
  * zdolność dokonywania trafnej oceny możliwości i zagrożeń rozwoju turystyki w gminach i regionach turystycznych,
  * umiejętność krytycznej oceny posiadanej wiedzy i przekonanie o potrzebie ustawicznego doskonalenia swej osobowości oraz umiejętności aktualizowania i podwyższania kwalifikacji zawodowych,
  * kreowanie kultury czasu przeznaczonego na odpoczynek.
 • Praktyki
  Studia prowadzone są zgodnie ze standardami nauczania przyjętymi przez MEiN dla kierunku turystyka i rekreacja.
  www.men.gov.pl/prawo

  Standardy te są zgodne z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 120/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie modelu kształcenia na poziomie wyższym oraz celami Deklaracji Bolońskiej.
  Uczelnia prowadzi kształcenie w trybie studiów stacjonarnych /dziennych/ i studiów niestacjonarnych /zaocznych/.
  Harmonogram zajęć na dany semestr podaje się studentom do wiadomości najpóźniej podczas inauguracji roku akademickiego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich.

  * studia stacjonarne [dzienne] - zajęcia prowadzone są w dni powszednie od godziny 8:00
  * studia niestacjonarne [zaoczne] - zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 8:00
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Obsługa ruchu turystycznego
  Plan studiów realizowany w Katedrze Turystyki i Rekreacji kształci studentów w zakresie specjalności: obsługa ruchu turystycznego, w ramach studiów I i Ii stopnia. Program kształcenia dostosowany jest do wymogów międzynarodowego rynku turystycznego. Obok przedmiotów obligatoryjnych, zawiera przedmioty do wyboru, tzw. specjalistyczne. Absolwenci specjalności przygotowywani są do pracy w biurach i agencjach podróży, firmach touroperatorskich, zakładach hotelarskich, domach wczasowych, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji.”

  Uczelnia kładzie duży nacisk na naukę języków obcych. Nasi lektorzy to wysoko wykwalifikowani dydaktycy, a niektórzy z nich to obcokrajowcy. Cała kadra lektorska prowadząca zajęcia zwraca szczególną uwagę na kształtowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych. Zajęcia prowadzone są w 12-osobowych grupach, z wykorzystaniem najnowszych metod, materiałów audiowizualnych, a także komputerów. Zajęcia z języków obcych są obowiązkowe dla studentów wszystkich specjalności.
  W zależności od trybu kształcenia prowadzone są zajęcia :

  Na studiach stacjonarnych obowiązkowa jest nauka 3 języków obcych oraz języka migowego.
  Na specjalności Hotelarstwo i Gastronomia, są to:
  • język angielski i język francuski.
  Na pozostałych specjalnościach:
  • język angielski i język niemiecki.
  Trzeci obowiązkowy język student wybiera sam spośród następujących:
  • hiszpańskiego,
  • rosyjskiego,
  • włoskiego,
  • francuskiego,
  • niemieckiego.
  Na studiach niestacjonarnych obowiązkowa jest nauka języka angielskiego.
  Istnieje możliwość bezpłatnej nauki dodatkowych języków pod warunkiem zebrania minimum 15 osób.

  Absolwent naszej Uczelni to specjalista o szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętnościach. Wynika to m.in. z realizowania w programie studiów założeń daleko wykraczających poza sformułowane w ministerialnych standardach nauczania.
  Przedmioty dodatkowe dają podstawy trudnej sztuki racjonalnego gospodarowania w świecie biznesu.

Inne informacje związane z Organizacja Turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |