Studia I Stopnia - Ochrona Dóbr Kultury - Specjalność Turystyka Kulturowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ochrona Dóbr Kultury - Specjalność Turystyka Kulturowa - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Praktyki
  Studia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury gwarantują wykształcenie techniczne w oparciu o ministerialny program budownictwa ogólnego z ukierunkowaniem technologicznym na remonty i konserwacje zabytkowych obiektów kubaturowych. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne (w zakresie budownictwa i rzemiosła artystycznego). Studenci odbywają zajęcia praktyczne z materiałami artystycznymi takimi jak: szkło, witraż, ceramika, tkaniny, zabytkowe meble oraz wystrój wnętrz. Zajęcia odbywają się z największymi autirytetami w dziedzinie kultury i sztuki. Uczelnia oferuje również swoim studentom bogaty program praktyk w firmach i pracowniach.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Turystyka kulturowa w zakresie promocji, pamiątkarstwa i oprawy plastycznej / Wybrane przedmioty :
  Oprawa plastyczna w turystyce kulturowej
  Transformacja wzorów regionalnych na formę współczesną
  Pracownia realizacji pamiątek

  Przedmioty na kierunku Ochrona Dóbr Kultury

  Przedmioty kierunkowe:
  1. Przedmiot do wyboru:
   1.1 socjologia
   1.2 podstawy ekonomii
  2. Język angielski
  3. Technologia informacyjna
  4. Ochrona praw własności intelektualnej
  5. Unia Europejska; rola, działania, fundusze strukturalne i pomocowe
  6. HISTORIA SZTUKI POWSZECHNEJ I POLSKIEJ
   6.1 wstęp
   6.2 sztuka starożytna
   6.3 sztuka polskia
   6.4 sztuka powszechna
   6.5 sztuka i rzemiosło ludowe
  7. FILOZOFICZNE I METEDOLOGICZNE PODSTAWY ODK
   7.1 wybrane zagadnienia z filozofii
   7.2 historia doktryn konserwatorskich z metedologią
   7.3 proseminarium
  8. DOKUMENTACJA
   8.1 dokumentacja konserwatorska
   8.2 rysunek odręczny
   8.3 rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej
   8.4 fotografia dokumentalna
  9. PODSTAWY KONSERWATORSTWA
   9.1 technologia i techniki sztuk plastycznych
   9.2 technologia i techniki sztuk budowlanych
  10. PODSTAWY MUZEALNICTWA
   10.1 rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa
   10.2 konserwacja rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej
  11. PODSTAWY HISTORII I ZABYTKOZNAWSTWA DZIEŁ SZTUKI
  12. PRAWO OCHRONY ZABYTKÓW
  13. Kultura w kontekście różnych dyscyplin humanistycznych
  14. Komunikacja społeczna i międzykulturowa

  Specjalność: Turystyka kulturowa w zakresie promocji, pamiątkarstwa i oprawy plastycznej
  Turystyka kulturowa
  Oprawa plastyczna w turystyce kulturowej
  (symbol znak, informacja wizualna, elementy reklamy wizualnej)
  Kompozycja plastyczna
  Pracownia projektowania pamiątki
  -transformacja wzorów regionalnych na formę współczesną
  projektowanie
  pracownia realizacji pamiątki


Inne informacje związane z Organizacja Turystyki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |